فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکز بررسی های ی قم

فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکز بررسی های ی به کوشش آقای علی اکبر صفری پژوهشگر و کتابشناس البرزی در 240 صفحه از سوی انتشارات کلبه شروق قم در سال 97 منتشر شد. مرکز بررسی های ی با هدف گسترش فرهنگ و شه اصیل ی در جهان در دهه پنجاه به همت حجت السلام والمسلمین سید هادی خسروشاهی در شهر قم تاسیس شد. با توجه به مخالفت حکومت پهلوی در پیش از انقلاب، این مرکز ثبت رسمی نشد، اما با پیروزی انقلاب ی به طور رسمی ثبت شد و فعالیت های خود را در عرصه جهانی گسترش داد.
این کتاب، معرفی مجموعه نخست از کتاب ها و رسائل کتابخانه خاندان خسروشاهی است که به همت سیدهادی خسروشاهی فراهم آمده است. در این مجموعه شماری از تألیفات و آثار قلمی بزرگان خسروشاهی و شماری از مخطوطات دیگر دانشمندان که مورد استفاده آنان قرار گرفته نگهداری می شود. برخی از مخطوطات نگهداری شده در این کتابخانه عبارتند از: وحید، عیون اخبار الرضا، الکافی، تهذیب الاصول الی علم الاصول، نهج البلاغه، کامل ا یارات، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، مفتاح الفلاح، الکلمات المکنونه، مقدمه الادب، لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق و...
مطالب مرتبط:

گفت و گو با «علی اکبر صفری» کتاب پژوه ساوجبلاغی
گفت و گو با علی اکبر صفری کتاب پژوه
تازه ترین فعالیت های پژوهشی علی اکبر صفری
این یادداشت برسد به دست علی اکبر صفری

مشاهده متن کامل ...