حضرت آیت الله بهجت (ره) : روایت دارد که در آ ا ّمان همه هلاک می شوند به جز ی که بـــرای فـــرج دعـــا می کند. گویا همین دعا برای فرج، یک امیدواری است و یک ارتباط روحی با صاحب دعا است. همین، مرتبه ای از فرج است. . . آیت الله بهجت : دعای فرج اگر موجب فرج عمومی نشود برای دعا کننده موجب فرج خواهد بود. . . اللهـــم عجـــل لولیـــک الفــــرج

مشاهده متن کامل ...