بنا بر اعلام منابع خبری گونه جدیدی از انسان در منطقه جنوب غربی ایران کشف شده است که حیرت وشگفتی دانشمندان عالم را در بر داشته است .لازم به ذکر است این انسان ها در گرما بالا ۱۰۰درجه سانتی گراد و یکصد برابر حد مجاز گرد وغبار به خوبی زندگی کرده و در هوای تمیز و دمای زیر ۵۰ درجه سانتی گراد جان خود را از دست میدهند این گونه مجهز به خاک شش هستند .
نام این گونه جدید مردم خوزستان است که مسولان آن صلاح نمی بینند در فضای آلوده بیش از ۱۰۰برابر حد مجاز گرد وغبار که نوک دماغ هم دیده نمی شود وگرمایی که آهن را خم میکند اعلام تعطیلی کنند .

مشاهده متن کامل ...