: هالوپری پنج، یکی صبح و یکی شب قبل از خواب. فلو تین بیست، صبح و ظهر و شب بعد از غذا. پروپرانولول چهل، صبح و ظهر و شب. پا یل بیست، یکی صبح و یکی شب قبل از خواب. اینها رو که سر وقت بخوری ح خوب میشه. من: یعنی اگر اینها رو بخورم دیگه اون نمیره؟ : نمیره که... نمی دونم! شاید بره. اما اگر این داروها رو سر وقت بخوری می تونی با رفتنش کنار بیایی! من: یعنی چی که می تونم با رفتنش کنار بیام؟ : یعنی وقتی اثاثش رو جمع می کنه که بره، وقتی کتاب ها و وسایلش رو دونه دونه می چینه توی جعبه، وقتی از کنارت با لبخند رد میشه و میگه مواظب خودت باش، یا شاید هم چیزی نگه و از کنارت رد بشه، آروم می ایستی و از پشت سر رفتنش رو تماشا می کنی و نمی میری. من: ممنون آقای . ممنون که جونم رو نجات دادید. خورشید خانوم؛ حاصل آشنایی با تو یه مشما قرص اعصاب شد برام. گفته اگر قرص ها رو منظم و سر وقت بخورم و همونجوری که اون گفته هر وقت که یاد تو می افتم حواسم رو پرت کنم و به گوش سفید دشت های سر سبز فکر کنم، بدون تو هم می تونم زنده بمونم. خونه ی پرش اینه که دوتا دیگه به قرص هام اضافه می کنه و جونم رو نجات میده. پس نگران من نباش و برو. فقط مواظب باش اونجایی که میری ی لبخند قشنگت رو نبینه. پوست همه آدم ها مثل پوست من کلفت نیست. ممکنه روزی که تنهاشون میذاری، دیگه قلب شون به حرف شون گوش نکنه. مواظب خودت باش.

مشاهده متن کامل ...