حیاط خلوت تمام روزها و لحظه های بی قراریمان ، لحظه مناجات است ... لحظه ی قبل از اذان ، لحظه ای که آرام میگیریم و فقط میشنویم ... شنیدن ربَّنایی که شجریان آن را فریاد کند، قلبهامان را به رعشه در می آورد و القاگر احساس خداست ... +امروز اول مهر ماه و تولد مرد صدای ایران "محمد رضا شجریان" که دست خدا همواره همراهش باشد ++تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد ... +++ تصویر از بزرگمهرحسین پور ++++یه پاییز دیگه بازم تو راهه

مشاهده متن کامل ...