سرلشکر با جمعی از پیش وتان دیدار کرد به نقل از روابط عمومی ، سرلشکر سید عبدالرحیم فرمانده کل ، در دیدار با جمعی از پیش وتان ایران در ستاد آجا با تأکید بر وم استفاده از تجربیات این عزیزان گفت:نشست با اقشار مختلف با هدف بهره مندی از د جمعی، استفاده از تجربیات ارزشمند پیش وتان، پیشنهادهای کارکنان و استماع مشکلات آنان از نزدیک، در همه رده ها برگزار می شود.در این دیدار، پیش وتان ایران با اشاره به اقدام شایسته سلسله مراتب فرماندهی نسبت به راه اندازی سامانه سپهر در پایگاه اطلاع رسانی ضمن تشکر از این اقدام، اذعان داشتند:راه اندازی این سامانه ضمن بررسی دقیق مشکلات و خواسته های پیش وتان، کارکنان و خانواده های آنان، موجب اعتماد سازی برای همه رده ها و ارتقاء انگیزه و روحیه خدمتی آن ها شده و خواهد شد.

مشاهده متن کامل ...