خلاصه جدیدترین بهترین اطلاعات، اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در خلاصه بخوانید

بخش فلارد
وبلاگ جوانان فلارد - بخش فلارد بخش فلارد - ﻓﻼرد ,فلارد ,خلیفه
درخواست حذف اطلاعات
ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد: زمانیکه نقشه استان چهار محال و بختیاری را نظاره کنید، در انتهای آن به منطقه خوش آب و هوایی برخورد می کنید که به آن بخش فلارد می گویند. فلارد که با دو استان اصفهان و کهگلویه و بویراحمد هم مرز می باشد شامل یک شهر(مال خلیفه)و چندین روستا می باشد. ‫ ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن و در استان چهارمحال و بختیاری ﻗﺮار دارد در 150 کیلومتری شهرستان شهر کرد واقع است و از شمال به خان میرزا، از غرب به لردگان، از شرق به سمیرم و از جنوب به کهگیلویه و بویراحمد محدود می شود. و از اﺗﺼﺎل ﻓﻼرد و ﭘﺸﺘﻜﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ‫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ بخش ﺷﻬﺮ مال خلیفه ﻧﺎم دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ‫ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن170 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ آب ﻓﻼرد در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ‫ ﺟﻨﮕﻞ، زﻳﺒﺎﻳﻲﻣﺴﺤﻮر ﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ. ‫ شهر: مال خلیفه ر وستاها: سندگان، ابواسحاق، شهریار، گنج، گرداب علیا و گرداب سفلی، شیرمرد، چهارده، دشت پاگرد، کندر، قرح، ان، میشان سفلی واولیا، ده گل ، ده سوخته، میلان بابااحمدی و قلعه سوخته و پروز و ..... بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش فلارد شهرستان لردگان در سال 1390برابر با 3698 نفر بوده است. امار به این شرح میباشد

مشاهده متن کامل ...
سرچشمه سندگان
وبلاگ جوانان فلارد - سرچشمه سندگان سرچشمه سندگان - سندگان ,لردگان ,چشمه ,شهرستان لردگان ,چشمه سندگان
درخواست حذف اطلاعات
چشمه سندگان در روستای سندگان از توابع بخش فلارد شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری و 60 کیلومتری شهر لردگان قرار دارد. چشمه سندگان دارای آبی گواراست و در اطراف آن درختان سرسبز و درختان سیب روییده اند که این امر سبب شده است این منطقه از نقاط گردشگری شهرستان لردگان به شمار رود. در مجاورت این چشمه است پرورش ماهی سردآبی راه اندازی شده و زیبایی این مکان را دوچندان نموده است.

مشاهده متن کامل ...
آیین کهن بختیاری ها
وبلاگ جوانان فلارد - آیین کهن بختیاری ها آیین کهن بختیاری ها - آیین
درخواست حذف اطلاعات
آیین و سنت کهنی است که از دیرباز و از زمانی که دین مردم ایران #زردشت بود در میان آنان مرسوم شده است. زردشتیان ابتدا مردگان خود را بر بالای کوه های بلند و غیر قابل دسترس حیوانات قرار می دادند تا گوشت بدن آنها به وسیله پرندگان خورده شود و سپس استخوان ها در گورخانه های محصور قرار داده می شد . برای خواندن آیین کهن بختیاری به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

مشاهده متن کامل ...
بخش فلارد
وبلاگ جوانان فلارد - بخش فلارد بخش فلارد - ﻓﻼرد ,فلارد ,خلیفه
درخواست حذف اطلاعات
ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد: زمانیکه نقشه استان چهار محال و بختیاری را نظاره کنید، در انتهای آن به منطقه خوش آب و هوایی برخورد می کنید که به آن بخش فلارد می گویند. فلارد که با دو استان اصفهان و کهگلویه و بویراحمد هم مرز می باشد شامل یک شهر(مال خلیفه)و چندین روستا می باشد. ‫ ﺑﺨﺶ ﻓﻼرد در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮدﮔﺎن و در استان چهارمحال و بختیاری ﻗﺮار دارد در 150 کیلومتری شهرستان شهر کرد واقع است و از شمال به خان میرزا، از غرب به لردگان، از شرق به سمیرم و از جنوب به کهگیلویه و بویراحمد محدود می شود. و از اﺗﺼﺎل ﻓﻼرد و ﭘﺸﺘﻜﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ‫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ بخش ﺷﻬﺮ مال خلیفه ﻧﺎم دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ ی اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 55 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ‫ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن170 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ آب ﻓﻼرد در ﻣﺠﺎورت ﻛﻮه ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ‫ ﺟﻨﮕﻞ، زﻳﺒﺎﻳﻲﻣﺴﺤﻮر ﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ. ‫ شهر: مال خلیفه ر وستاها: سندگان، ابواسحاق، شهریار، گنج، گرداب علیا و گرداب سفلی، شیرمرد، چهارده، دشت پاگرد، کندر، قرح، ان، میشان سفلی واولیا، ده گل ، ده سوخته، میلان بابااحمدی و قلعه سوخته و پروز و ..... بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش فلارد شهرستان لردگان در سال 1390برابر با 3698 نفر بوده است. امار به این شرح میباشد

مشاهده متن کامل ...
سرچشمه سندگان
وبلاگ جوانان فلارد - سرچشمه سندگان سرچشمه سندگان - سندگان ,لردگان ,چشمه ,شهرستان لردگان ,چشمه سندگان
درخواست حذف اطلاعات
چشمه سندگان در روستای سندگان از توابع بخش فلارد شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری و 60 کیلومتری شهر لردگان قرار دارد. چشمه سندگان دارای آبی گواراست و در اطراف آن درختان سرسبز و درختان سیب روییده اند که این امر سبب شده است این منطقه از نقاط گردشگری شهرستان لردگان به شمار رود. در مجاورت این چشمه است پرورش ماهی سردآبی راه اندازی شده و زیبایی این مکان را دوچندان نموده است.

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
خوبه که آدمیزاد شبا زود بخوابه حراج نازل کوله پشتی nike اسوه ansel طرز تهیه ترشی کرفس خالی بااستفاده از کلمات بزرگی و عظمت شکوه شوکت سربلندی و اعتبار یک بند دربباره زبان مادری بنویسید wp content plugins ibs mappro lib php دنیای آینده رسانه هاچه مزایا وچالش هایی خواهدداشت جواب درمیان تارنما های شیمی یازدهم منبع ذکر یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین نمونه سوال امتحان ریاضی 2 پایه یازدهم تجربی نوبت اول منطقه 12 با dbs 273 site dmotioninfo com انشا در مورد باران با استفاده از بارش فکری واگر نویسی وگزین گفته ها نقشه اتوکد قطعه لاله زار محدوده خیابان لاله زار طلسم هفت میخ برای برگرداندن معشوق مشاوره برای قبولی در رشته مامایی نتایج رشته های دارای شرایط خاص در آزمون سراسری سال 1397 دو دیدگاه تکلیف را روشن می کند روستای دستجرد برگزار فیروزه روستای دستجرد برگزار گردید ی روستای ی روستای دستجرد داستان کوتاه از زبان خط فارسی و شیوه تغییر وتحول بنویسید علوم دوم ابت گزارش کنید پیشنهاد برای داشتن محیط سالم نحوه انجام طلسم نعل اسب برای احضار معشوق تحقیق درباره دیوید بوهر گل کلم سوخاری درک و دریافت از شعر ایستاده ام ایستادهای ایستاده ایم جنگلیم تن به صندلی شدن نداده ایم corgi engine متن ارسالی توسط خانم یا آقای ایمانی صفحه مولای من سلام علت زود سرد شدن چای فلاسک طرز تهیه شیرینی گردو دارچین متولدین ١٦ آگست برابر ٢٥ مرداد پیکان 1 استقلال تعمیر لامپ های هدلایت
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی مطالب و اخبار سایت خلاصه به صورت اتوماتیک و در لحظه از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و با درج لینک مرجع نمایش داده میشود. در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر میباشد. ثبت درخواست حذف اطلاعات با کلیک بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ امکان پذیر میباشد.
Copyright © Kholase All Rights Reserved.