خلاصه و جزوه pdf کتاب بازاری صنعتی- نوشته فیلیپ کاتلر- رشته ارشد مدیریت پیام نور خلاصه و جزوه کتاب بازاری صنعتی نوشته فیلیپ کاتلر منبع دانشجویان رشته ارشد مدیریت پیام نور شامل 184 صفحه به صورت pdf توجه: طبق حذفیات فقط فصلهای 5-8-913-14-15-17 -20-21 مطالعه شود ...
دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...