خلاصه جدیدترین بهترین اطلاعات، اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در خلاصه بخوانید

ابر cloud
درخت دانش - ابر cloud ابر cloud - بخار ,ابرها ,زمین ,بعضی ,نوشته ,است؟ ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته ,کتاب علوم ,علوم تجربی ,بعضی خیلی ,زمینه نوشته پیوسته
درخواست حذف اطلاعات
ابر cloud ابر چیست؟ بطوری که دانسته شده، وقتی که گرما به آب داده شود، آب به بخار آب تبدیل می شود که از قطره های بسیار ریز آب است. این قطره های آب آنقدر کوچک هستند که دیده نمی شوند. وقتی هم که خورشید به کره زمین می تابد، گرمای آفتاب قسمتی از آب های سطح زمین مانند آب های اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و ... را به شکل بخار آب در می آورد که با بالا رفتن و گرد آمدن این بخارها، در آسمان ابرها پدید می آیند. پس: ابر از قطره های کوچک آب در هوا درست می شود. چگونه بخار آب به ابر تبدیل می شود؟ بطوری که دانسته شده، همیشه مقداری از آب های روی زمین بخار می گردند. و با هوا می آمیزند. هوای گرم مرطوب / بخار آب به آسمان بر می خیزد. مقدار بخار آبی که هوا می تواند در خود نگه دارد، بستگی به دمای هوا دارد. هوای گرم بیشتر از هوای سرد می تواند بخار آب در خود نگه دارد. حال، هنگامی که آب بخار می شود و به هوا می رود، هوا تمام آن اندازه بخار آبی را که می تواند در خود نگه دارد، می گیرد. اگر در این هنگام هوا سرد شود و یا چون به ارتفاع معینی برسد، خنک و سرد شود، آنگاه دیگر نمی تواند رطوبت خود را به شکل بخار آب نگه بدارد. از این رو، مقداری از بخار آب باید از هوا خارج گردد، زیرا هوای با دمای پایین، بخار آب کمتر در خود نگه می دارد. این بخار آب، هنگام خارج شدن از هوا – به سبب انجام میعان - به ح مایع / قطره های ریز آب درمی آید که به شکل ابر در آسمان پدیدار می گردند. چرا ابرها در آسمان حرکت می کنند؟ وقتی باد می وزد، ابرها را با خود می برد و جابجا می کند . پس: ابرها به علت وزش باد حرکت می کنند. رنگ ابرها چگونه است؟ بعضی ابرها تیره و بعضی روشن به رنگ های سفید یا آبی هستند. اندازه ی ابرها چقدر است؟ بعضی تکه های ابر کوچک و بعضی خیلی بزرگ هستند. شکل ابرها چگونه است؟ ابرها دارای شکل های گوناگون می باشند که در هر زمانی دگرگون می شوند. فاصله ابرها تا زمین چقدر است؟ بعضی ابرها به زمین نزدیک هستند و بعضی خیلی دور هستند. چه زمانی نخستین ابرها در کره زمین به وجود آمده اند؟ با جدا شدن تکه هایی از خورشید و تشکیل سیاره ها، در زمانی (4500 میلیون سال پیش) که پوسته کره زمین، هنوز بیش از حد گرم بود و بر اثر وجود بخارها، ابرها به وجود آمدند. برگرفته از: 1 – کتاب: علوم تجربی – اول ابت 2 – کتاب: علوم تجربی – دوم ابت 3 – کتاب: به من بگو چرا؟ نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: سید خلیل خلیلیان 3 – دفتر: شگفتی های آفرینش – جلد 1 – دریا سرچشمه حیات 4 – کتاب: باران زمینه نوشته پیوسته پیشین: هواشناسی زمینه نوشته پیوسته: سیاره های منظومه خورشیدی زمینه نوشته پیوسته دیگر: تبخیر / بخار شدن آبگونه ها / گاز شدن مایع ها میعان / آبگونه شدن بخارها / مایع شدن گازها

مشاهده متن کامل ...
باد wind
درخت دانش - باد wind باد wind - زمین ,جریان ,استوا ,پیوسته ,نوشته ,آزمایش ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته ,جریان دارد ,وضعی زمین ,علوم تجربی ,زمینه نوشته پیوسته
درخواست حذف اطلاعات
باد wind باد چیست؟ زمانی که هوا به تندی جا به جا شود، باد نامیده می شود. آزمایش و تجربه: چیزهای مورد نیاز آزمایش: 1 – یک تکه مقوا روش آزمایش: تکه مقوا را جلوی صورت نگهداشته و تکان داده شود. مشاهده می گردد که چیزی که دیده نمی شود، به صورت می خورد و آن را خُنک می کند. این چیز همان هوای دور و بر می باشد که دیده نمی شود و چون مقوا تکان داده می شود، جا به جا می گردد و باد درست پدید آمده و به صورت می خورد. پس: وقتی هوا جابجا می شود، باد می وزد. چرا روی کره زمین باد می وزد؟ بادی که روی کره زمین می وزد، جریان هوا می باشد که به موازات سطح زمین و نزدیک به آن حرکت می کند. بطور کلی وزش باد همیشه به عامل هایی معین دارد که به علت گرم شدن هوای روی زمین است. یکی از این علت ها، وجود اختلاف فشار هوا در منطقه های مختلف است. زیرا باد همیشه از منطقه های پرفشار به منطقه هایی که کم فشار هستند، جریان دارد. چگونه اختلاف فشار هوا، باد روی کره زمین پدید می آورد؟ بطور کلی می توان گفت که عموماً، هوای سرد از قطب ها به سوی خط استوا می آید و نیز برع ، هوای گرم نیز از خط استوا به سوی قطب ها جریان دارد. البته جریان باد بدینگونه از قطب به استوا و برع ، آرام و هموار صورت نمی گیرد. بلکه یک رشته جریان های نسبتاً شدیدی را به وجود می آورد. گرم ترین نقاط روی زمین اطراف خط استوا است. بنابراین، پیوسته از آن جا کمربندی از هوای گرم در گرداگرد زمین در حال بالا رفتن است. آنگاه این هوای گرم به سمت شمال و جنوب به جریان می افتد. همین هوا در منطقه هایی معین در شمال یا جنوب خط استوا که موسوم به عرض جغرافیایی اسبی است، دوباره به سطح زمین، فرود می آید و سپس به سوی خط استوا و قطب های شمال و جنوب جریان می یابد. اگر زمین نمی چرخید این بادها همیشه به صورت بادهای شمالی و جنوبی بودند. ولی گردش وضعی زمین بادهایی را که به نیمکره شمالی می رسند، به سمت راست و بادهایی را که به نیمکره جنوبی می رسند، به چپ انحراف می دهد. باد چه فایده به وجود می آورد؟ باد دارای فایده هایی است که از آن جمله اند: 1 - باد باعث جابجایی و حرکت می شود. آزمایش و تجربه: چیزهای مورد نیاز آزمایش: 1 – یک پَر پرنده روش آزمایش: پر را در کف دست قرار داده و به آن فوت (همان باد است) شود. مشاهده می گردد که به حرکت در آمده و جابجا می شود. 2 – باد باعث بخار شدن آب می شود. باد آب را بخار می کند و چیزهای خیس را خشک می کند. مانند اینکه لباس های شسته شده و خیس را روی بند رخت پهن می کنند تا با وزیدن باد زودتر آب آن بخار شده و خشک شوند. گونه های باد چیست؟ مهمترین گونه های باد به قرار زیر هستند: 1 - بادهای بسامان 2 - بادهای غربی / بادهای غرب وزان 3 - بادهای محلی 4 - سیل باد 5 - نسیم برگرفته از: 1 – کتاب: علوم تجربی – اول ابت 2 – کتاب: علوم تجربی – دوم ابت 3 – کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: وضع هوا زمینه نوشته پیوسته پسین: نشانه های باد باد های بسامان بادهای غربی / بادهای غرب وزان بادهای محلی سیل باد زمینه نوشته پیوسته : بادنما زمینه نوشته پیوسته: توفان – هوا – زمینه نوشته پیوسته دیگر: بادسنج کارمایه جریان هوا / انرژی باد – حرکت وضعی زمین – مدارهای زمین

مشاهده متن کامل ...
سیل باد jet stream
درخت دانش - سیل باد jet stream سیل باد jet stream - جریان ,زمین
درخواست حذف اطلاعات
سیل باد jet stream سیل باد چیست؟ بطوری که دانسته شده، پیرامون کره زمین را جوّ فرا گرفته است که تا 2400 کیلومتر ارتفاع از سطح زمین دارد. در طبقه های بالای جوّ، شرایط دگرگونی برای بادها وجود دارد. در آن جا معمولاً بادها با سرعتی خیلی بیشتر از بادهای نزدیک زمین در جریان هستند. در ارتفاع حدود 9000 متر، سرعت جریان های باد به قدری تند است که بین 160 تا 320 کیلومتر در ساعت اندازه گیری شده است. این جریان ها را سیل باد می نامند. برگرفته از: کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: باد

مشاهده متن کامل ...
باد wind
درخت دانش - باد wind باد wind - زمین ,جریان ,استوا ,پیوسته ,نوشته ,آزمایش ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته ,جریان دارد ,وضعی زمین ,علوم تجربی ,زمینه نوشته پیوسته
درخواست حذف اطلاعات
باد wind باد چیست؟ زمانی که هوا به تندی جا به جا شود، باد نامیده می شود. آزمایش و تجربه: چیزهای مورد نیاز آزمایش: 1 – یک تکه مقوا روش آزمایش: تکه مقوا را جلوی صورت نگهداشته و تکان داده شود. مشاهده می گردد که چیزی که دیده نمی شود، به صورت می خورد و آن را خُنک می کند. این چیز همان هوای دور و بر می باشد که دیده نمی شود و چون مقوا تکان داده می شود، جا به جا می گردد و باد درست پدید آمده و به صورت می خورد. پس: وقتی هوا جابجا می شود، باد می وزد. چرا روی کره زمین باد می وزد؟ بادی که روی کره زمین می وزد، جریان هوا می باشد که به موازات سطح زمین و نزدیک به آن حرکت می کند. بطور کلی وزش باد همیشه به عامل هایی معین دارد که به علت گرم شدن هوای روی زمین است. یکی از این علت ها، وجود اختلاف فشار هوا در منطقه های مختلف است. زیرا باد همیشه از منطقه های پرفشار به منطقه هایی که کم فشار هستند، جریان دارد. چگونه اختلاف فشار هوا، باد روی کره زمین پدید می آورد؟ بطور کلی می توان گفت که عموماً، هوای سرد از قطب ها به سوی خط استوا می آید و نیز برع ، هوای گرم نیز از خط استوا به سوی قطب ها جریان دارد. البته جریان باد بدینگونه از قطب به استوا و برع ، آرام و هموار صورت نمی گیرد. بلکه یک رشته جریان های نسبتاً شدیدی را به وجود می آورد. گرم ترین نقاط روی زمین اطراف خط استوا است. بنابراین، پیوسته از آن جا کمربندی از هوای گرم در گرداگرد زمین در حال بالا رفتن است. آنگاه این هوای گرم به سمت شمال و جنوب به جریان می افتد. همین هوا در منطقه هایی معین در شمال یا جنوب خط استوا که موسوم به عرض جغرافیایی اسبی است، دوباره به سطح زمین، فرود می آید و سپس به سوی خط استوا و قطب های شمال و جنوب جریان می یابد. اگر زمین نمی چرخید این بادها همیشه به صورت بادهای شمالی و جنوبی بودند. ولی گردش وضعی زمین بادهایی را که به نیمکره شمالی می رسند، به سمت راست و بادهایی را که به نیمکره جنوبی می رسند، به چپ انحراف می دهد. باد چه فایده به وجود می آورد؟ باد دارای فایده هایی است که از آن جمله اند: 1 - باد باعث جابجایی و حرکت می شود. آزمایش و تجربه: چیزهای مورد نیاز آزمایش: 1 – یک پَر پرنده روش آزمایش: پر را در کف دست قرار داده و به آن فوت (همان باد است) شود. مشاهده می گردد که به حرکت در آمده و جابجا می شود. 2 – باد باعث بخار شدن آب می شود. باد آب را بخار می کند و چیزهای خیس را خشک می کند. مانند اینکه لباس های شسته شده و خیس را روی بند رخت پهن می کنند تا با وزیدن باد زودتر آب آن بخار شده و خشک شوند. گونه های باد چیست؟ مهمترین گونه های باد به قرار زیر هستند: 1 - بادهای بسامان 2 - بادهای غربی / بادهای غرب وزان 3 - بادهای محلی 4 - سیل باد 5 - نسیم برگرفته از: 1 – کتاب: علوم تجربی – اول ابت 2 – کتاب: علوم تجربی – دوم ابت 3 – کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: وضع هوا زمینه نوشته پیوسته پسین: نشانه های باد باد های بسامان بادهای غربی / بادهای غرب وزان بادهای محلی زمینه نوشته پیوسته : بادنما زمینه نوشته پیوسته: توفان – هوا – زمینه نوشته پیوسته دیگر: بادسنج کارمایه جریان هوا / انرژی باد – حرکت وضعی زمین – مدارهای زمین

مشاهده متن کامل ...
بادهای محلی local winds
درخت دانش - بادهای محلی local winds بادهای محلی local winds - محلی ,هوای ,ساحل ,دریا ,پدید ,شوند ,هوای ساحل ,هوای دریا ,ساحل خشکی ,زمینه نوشته ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته پیوسته ,محلی local winds
درخواست حذف اطلاعات
باد های محلی local wind s باد محلی چیست؟ گاهی ممکن است اختلاف فشار هوا در منطقه ای کوچک رخ دهد، در این صورت، بادی که به وزش در می آید، باد محلی نام دارد. چطور باد های محلی پدید می آیند؟ شرایط خاص هر منطقه ای چگونگی جریان باد را در آن جا تعیین می کند. مانند اینکه ممکن است در جایی منابعی برای تولید حرارت باشد که در میزان فشار هوا مؤثر واقع شود. وضعیت منطقه، وجود آب و کوه ها و... همه عامل هایی هستند که در چگونگی وزش بادهای محلی را تعیین می کنند. مانند باد محلی ساحل، باد محلی درّه چطور باد محلی ساحل پدید می آید؟ در هر ساحلی، هر روز گونه ای باد محلی می وزد. این گونه بادها بدینگونه پدید می آیند که چون در روز بر اثر تابش خورشید، زمین و هر چه روی آن است، گرم می شود، اما بطوری که دانسته شده، همه چیز به یک اندازه گرم نمی شوند. بلکه مواد تیره و کدر مانند سنگ خاک، نور خورشید را می گیرند و به وسیله انرژی آن گرم می شوند. ولی مواد روشن و شفاف مانند هوا و آب، بیشتر نور خورشید را از خود می گذرانند و کمتر گرم می شوند. پس، شن های ساحل از آب دریا گرمتر می شوند و اختلاف دمای بین آنها هم، موجب اختلاف دمای هوای ساحل و هوای دریا می گردد. از این رو، هنگام روز هوای ساحل / خشکی از هوای دریا گرمتر است. هنگامی که هوای ساحل / خشکی گرم شود، سبک شده و بالا می رود. اما هوای دریا که به این اندازه گرم و سبک نشده، بلکه خنک تر و سنگین تر است، به سوی ساحل می رود و جای هوای گرم و سبک را که به سمت بالا می رود، می گیرد. با پدید آمدن این جریان هوا، باد خنکی / نسیم دریا از سوی دریا به سوی ساحل وزیدن آغاز می کند که موجب خنک شدن هوای ساحل / خشکی می گردد. اما در شب، ع این جریان رخ می دهد. یعنی پس از غروب خورشید، زمین زودتر از آب خنک می شود. در نتیجه، هوای گرم بر فراز آب سبک شده و بالا می رود، و برای پر جایش، هوای خنک و سنگین ساحل به سوی دریا می رود که این جریان هوا موجب پدید آمدن باد خنک / نسیمی از سوی خشکی به طرف دریا می گردد. برگرفته از: 1 - کتاب: علوم تجربی – پنجم دبستان 2 - کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: باد زمینه نوشته پیوسته دیگر: دما

مشاهده متن کامل ...
نمناکی مطلق / رطوبت مطلق absolute humidity
درخت دانش - نمناکی مطلق / رطوبت مطلق absolute humidity نمناکی مطلق / رطوبت مطلق absolute humidity - مطلق ,رطوبت ,نمناکی ,نسبی ,بخار ,نوشته ,نمناکی مطلق ,رطوبت مطلق ,نسبی رطوبت ,رطوبت نسبی ,زمینه نوشته ,زمینه نوشته پیوسته ,مطلق absolute humidity
درخواست حذف اطلاعات
نمناکی مطلق (رطوبت مطلق) absolute humidity نمناکی / رطوبت مطلق چیست؟ نمناکی مطلق به مقدار بخار آبی گویند که در یک واحد حجم هوا یافت می شود. زیرا در هر سانتی مترمکعب از هوا، ذراتی از بخار آب وجود دارد. دانستن اندازه نمناکی مطلق هوا در بیشتر موارد چندان مفید نیست. زیرا اگر ی بخواهد بداند که در هوای دلخواه و مطبوعی به سر می برد یا نه؟، کافی نیست که تنها بداند در یک سانتی مترمکعب از هوا، چند ذره بخار آب وجود دارد. چون این آگاهی نمی رساند که آن شخص هوا را خشک احساس می کند یا نمناک و مرطوب. زیرا هر اندازه رطوبت بدن راحت تر بخار شود، شخص احساس راحتی بیشتری می کند. اما بدیهی است که نیروی تبخیر کننده هوا بستگی به دمای آن دارد، و نه رطوبت مطلق که چیزی در باره آن نشان نمی دهد. از این رو، برای آگاهی از این مطلب، گونه ای دیگر از نمناکی به نام نمناکی نسبی / رطوبت نسبی مورد استفاده قرار می گیرد. برگرفته از: کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: نمناکی / رطوبت زمینه نوشته پیوسته : نمناکی نسبی / رطوبت نسبی

مشاهده متن کامل ...
نمناکی نسبی / رطوبت نسبی relative humidity
درخت دانش - نمناکی نسبی / رطوبت نسبی relative humidity نمناکی نسبی / رطوبت نسبی relative humidity - رطوبت ,نمناکی ,نسبی ,نوشته ,نمناکی رطوبت ,رطوبت نسبی ,نمناکی نسبی ,زمینه نوشته ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته پیوسته ,نسبی relative humidity
درخواست حذف اطلاعات
نمناکی نسبی (رطوبت نسبی) relative humidity نمناکی / رطوبت نسبی چیست؟ درصد نمناکی / رطوبت هوا را رطوبت نسبی می نامند. بطوری که اگر گفته شود: هوا صد در صد - 100% - نمناکی / رطوبت دارد، مفهوم آن اینست که هوا کاملاً از لحاظ داشتن بخار آب، سیر شده / اشباع است. هر چه دمای هوا بیشتر شود، بیشتر می تواند بخار آب را در خود نگه دارد و نمناکی نسبی کمتر می شود. از این رو، نمناکی بستگی به نسبت دمای هوا دارد. بطوری که در یک روز گرم که نمناکی هوا نود و پنج در صد – 95% - است، یعنی هوا مقدار زیادی رطوبت در بر گرفته است. در یک چنین هوایی، شخص بسیار احساس ناراحتی می کند، چون هوا بر اثر داشتن رطوبت بسیار، دیگر نمی تواند رطوبت بدن شخص را تبخیر کند و به شخص احساس آرامش و آسایش دهد. برگرفته از: کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: نمناکی / رطوبت زمینه نوشته پیوسته: نمناکی مطلق / رطوبت مطلق

مشاهده متن کامل ...
توده هوا air m
درخت دانش - توده هوا air m توده هوا air m - توده ,هوای ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته ,زمینه نوشته پیوسته
درخواست حذف اطلاعات
توده هوا air m توده هوا چیست؟ بخش بزرگی از هوای پیرامون زمین که دارای دما و نمناکی / رطوبت ی ان باشد، توده هوا نام دارد. از این رو، توده هوا می تواند: گرم یا سرد و خشک یا نمناک / مرطوب باشد. توده های هوا از منطقه ای به منطقه دیگر حرکت می کنند. اندازه توده هوا چقدر است؟ دامنه توده هوا گاهی به صدها کیلومتر می رسد. چطور حرکت توده های هوا موجب دگرگونی وضع هوا می گردند؟ هنگامی که توده های هوای گرم از جایی می گذرد، به دنبال آن هوا گرم تر و هنگامی که توده های هوای سرد از جایی می گذرد، به دنبال آن هوا سردتر می شود. برگرفته از: کتاب: علوم تجربی – پنجم دبستان زمینه نوشته پیوسته پیشین: نمایانگر وضع هوا زمینه نوشته پیوسته پسین: جبهه هوا

مشاهده متن کامل ...
جبهه هوا weather front
درخت دانش - جبهه هوا weather front جبهه هوا weather front - توده ,هوای ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته ,توده هوای ,weather front ,زمینه نوشته پیوسته
درخواست حذف اطلاعات
جبهه هوا weather front جبهه هوا چیست؟ جایی را که توده های هوای گرم و سرد - در هنگام جا به جا شدن و جای یکدیگر را گرفتن - با یکدیگر برخورد می کنند، جبهه هوا می نامند. چرا جبهه هوا موجب بارندگی می شود؟ چون برخورد توده هوای گرم با توده هوای سرد، بیشتر وقتها موجب درست شدن ابرهای ضخیم در جبهه هوا می گردد. برگرفته از: کتاب: علوم تجربی – پنجم دبستان زمینه نوشته پیوسته پیشین: توده هوا زمینه نوشته پیوسته: ابر – پیش بینی وضع هوا از روی حرکت توده های هوا

مشاهده متن کامل ...
وضع هوا weather
درخت دانش - وضع هوا weather وضع هوا weather - نوشته ,خلیل خلیلیان ,برگردان خلیل ,لئوکوم برگردان ,آرکدی لئوکوم ,نوشته آرکدی ,آرکدی لئوکوم برگردان ,نوشته آرکدی لئوکوم
درخواست حذف اطلاعات
وضع هوا weather وضع هوا چیست؟ تمام چگونگی های کره هوا / جو را وضع هوا می نامند. وضع هوا می تواند گرم یا سرد، خشک یا مرطوب، آفت یا ابری، آرام یا توفانی باشد. چرا وضع هوا دگرگون می گردد؟ ریشه تمام دگرگونی های وضع هوا، جریان هوای سرد و گرم است. برگرفته از: 1 - کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان 2 - کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 4 – ساخته های دست بشر نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: کره هوا / جو

مشاهده متن کامل ...
باد wind
درخت دانش - باد wind باد wind - زمین ,جریان ,استوا ,پیوسته ,نوشته ,آزمایش ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته ,جریان دارد ,وضعی زمین ,علوم تجربی ,زمینه نوشته پیوسته
درخواست حذف اطلاعات
باد wind باد چیست؟ زمانی که هوا به تندی جا به جا شود، باد نامیده می شود. آزمایش و تجربه: چیزهای مورد نیاز آزمایش: 1 – یک تکه مقوا روش آزمایش: تکه مقوا را جلوی صورت نگهداشته و تکان داده شود. مشاهده می گردد که چیزی که دیده نمی شود، به صورت می خورد و آن را خُنک می کند. این چیز همان هوای دور و بر می باشد که دیده نمی شود و چون مقوا تکان داده می شود، جا به جا می گردد و باد درست پدید آمده و به صورت می خورد. پس: وقتی هوا جابجا می شود، باد می وزد. چرا روی کره زمین باد می وزد؟ بادی که روی کره زمین می وزد، جریان هوا می باشد که به موازات سطح زمین و نزدیک به آن حرکت می کند. بطور کلی وزش باد همیشه به عامل هایی معین دارد که به علت گرم شدن هوای روی زمین است. یکی از این علت ها، وجود اختلاف فشار هوا در منطقه های مختلف است. زیرا باد همیشه از منطقه های پرفشار به منطقه هایی که کم فشار هستند، جریان دارد. چگونه اختلاف فشار هوا، باد روی کره زمین پدید می آورد؟ بطور کلی می توان گفت که عموماً، هوای سرد از قطب ها به سوی خط استوا می آید و نیز برع ، هوای گرم نیز از خط استوا به سوی قطب ها جریان دارد. البته جریان باد بدینگونه از قطب به استوا و برع ، آرام و هموار صورت نمی گیرد. بلکه یک رشته جریان های نسبتاً شدیدی را به وجود می آورد. گرم ترین نقاط روی زمین اطراف خط استوا است. بنابراین، پیوسته از آن جا کمربندی از هوای گرم در گرداگرد زمین در حال بالا رفتن است. آنگاه این هوای گرم به سمت شمال و جنوب به جریان می افتد. همین هوا در منطقه هایی معین در شمال یا جنوب خط استوا که موسوم به عرض جغرافیایی اسبی است، دوباره به سطح زمین، فرود می آید و سپس به سوی خط استوا و قطب های شمال و جنوب جریان می یابد. اگر زمین نمی چرخید این بادها همیشه به صورت بادهای شمالی و جنوبی بودند. ولی گردش وضعی زمین بادهایی را که به نیمکره شمالی می رسند، به سمت راست و بادهایی را که به نیمکره جنوبی می رسند، به چپ انحراف می دهد. باد چه فایده به وجود می آورد؟ باد دارای فایده هایی است که از آن جمله اند: 1 - باد باعث جابجایی و حرکت می شود. آزمایش و تجربه: چیزهای مورد نیاز آزمایش: 1 – یک پَر پرنده روش آزمایش: پر را در کف دست قرار داده و به آن فوت (همان باد است) شود. مشاهده می گردد که به حرکت در آمده و جابجا می شود. 2 – باد باعث بخار شدن آب می شود. باد آب را بخار می کند و چیزهای خیس را خشک می کند. مانند اینکه لباس های شسته شده و خیس را روی بند رخت پهن می کنند تا با وزیدن باد زودتر آب آن بخار شده و خشک شوند. گونه های باد چیست؟ مهمترین گونه های باد به قرار زیر هستند: 1 - بادهای بسامان 2 - بادهای غربی / بادهای غرب وزان 3 - بادهای محلی 4 - سیل باد 5 - نسیم برگرفته از: 1 – کتاب: علوم تجربی – اول ابت 2 – کتاب: علوم تجربی – دوم ابت 3 – کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: وضع هوا زمینه نوشته پیوسته پسین: نشانه های باد باد های بسامان بادهای غربی / بادهای غرب وزان زمینه نوشته پیوسته : بادنما زمینه نوشته پیوسته: توفان – هوا – زمینه نوشته پیوسته دیگر: بادسنج کارمایه جریان هوا / انرژی باد – حرکت وضعی زمین – مدارهای زمین

مشاهده متن کامل ...
نشانه های باد wind characteristics
درخت دانش - نشانه های باد wind characteristics نشانه های باد wind characteristics - دارای ,تندی ,علوم تجربی ,دارای انرژی ,دارای تندی ,wind characteristics
درخواست حذف اطلاعات
نشانه های باد wind characteristics نشانه های باد چیست؟ باد دارای نشانه هایی است که از آن جمله اند: 1 – باد دارای سمت / جهت می باشد. باد از همه سمتی و به هر سمتی می وزد. مانند اینکه در نمای بالا از سمت چپ و به سمت راست می وزد. جهت وزیدن باد را با بادنما مشخص می کنند و نامش را از جهت وزیدن آن می گیرند. مانند باد شمال که از سمت شمال می وزد و یا باد جنوب که از سمت جنوب می وزد. 2 – باد دارای تندی / سرعت می باشد. باد دارای تندی های متفاوت است. گاهی تندی آن کم و آهسته می وزد. گاهی هم تندی آن آنقدر زیاد است که همه چیز را در هم می کوبد و با خود می برد. اندازه تندی باد را با بادسنج اندازه می گیرند. 3 – باد دارای انرژی و نیرو می باشد. باد دارای انرژی و نیرو است، بطوری که می تواند چیزها را به حرکت در آورد و آنها را جا به جا کند. مانند به حرکت درآوردن توربین های بادی برای پدید آوردن برق برگرفته از: 1 – کتاب: علوم تجربی – اول ابت 2 – کتاب: علوم تجربی – دوم ابت زمینه نوشته پیوسته پیشین: باد

مشاهده متن کامل ...
بادهای بسامان trade winds
درخت دانش - بادهای بسامان trade winds بادهای بسامان trade winds - بسامان ,بادهای بسامان ,trade winds ,بسامان trade ,بسامان trade winds
درخواست حذف اطلاعات
باد های بسامان trade winds باد بسامان چیست؟ بادهایی که از عرض جغرافیایی اسبی به سوی خط استوا می وزند، بادهای بسامان نام دارند. برگرفته از: کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: باد

مشاهده متن کامل ...
بادهای غربی / بادهای غرب وزان westerlies
درخت دانش - بادهای غربی / بادهای غرب وزان westerlies بادهای غربی / بادهای غرب وزان westerlies - بادهای ,وزان ,غربی ,بادهای غربی ,وزان westerlies ,غربی بادهای
درخواست حذف اطلاعات
بادهای غربی (بادهای غرب وزان) westerlies بادهای غربی / غرب وزان چیست؟ بادهایی که به سوی قطب ها می روند، بادهای غربی / غرب وزان نام دارند. بیشتر نقاط امریکای شمالی در منطقه باد غرب وزان قرار گرفته است. برگرفته از: کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان :زمینه نوشته پیوسته پیشین باد

مشاهده متن کامل ...
بادهای محلی local winds
درخت دانش - بادهای محلی local winds بادهای محلی local winds - محلی ,هوای ,ساحل ,دریا ,پدید ,شوند ,هوای ساحل ,هوای دریا ,ساحل خشکی ,زمینه نوشته ,نوشته پیوسته ,زمینه نوشته پیوسته ,محلی local winds
درخواست حذف اطلاعات
باد های محلی local wind s باد محلی چیست؟ گاهی ممکن است اختلاف فشار هوا در منطقه ای کوچک رخ دهد، در این صورت، بادی که به وزش در می آید، باد محلی نام دارد. چطور باد های محلی پدید می آیند؟ شرایط خاص هر منطقه ای چگونگی جریان باد را در آن جا تعیین می کند. مانند اینکه ممکن است در جایی منابعی برای تولید حرارت باشد که در میزان فشار هوا مؤثر واقع شود. وضعیت منطقه، وجود آب و کوه ها و... همه عامل هایی هستند که در چگونگی وزش بادهای محلی را تعیین می کنند. مانند باد محلی ساحل، باد محلی درّه چطور باد محلی ساحل پدید می آید؟ در هر ساحلی، هر روز گونه ای باد محلی می وزد. این گونه بادها بدینگونه پدید می آیند که چون در روز بر اثر تابش خورشید، زمین و هر چه روی آن است، گرم می شود، اما بطوری که دانسته شده، همه چیز به یک اندازه گرم نمی شوند. بلکه مواد تیره و کدر مانند سنگ خاک، نور خورشید را می گیرند و به وسیله انرژی آن گرم می شوند. ولی مواد روشن و شفاف مانند هوا و آب، بیشتر نور خورشید را از خود می گذرانند و کمتر گرم می شوند. پس، شن های ساحل از آب دریا گرمتر می شوند و اختلاف دمای بین آنها هم، موجب اختلاف دمای هوای ساحل و هوای دریا می گردد. از این رو، هنگام روز هوای ساحل / خشکی از هوای دریا گرمتر است. هنگامی که هوای ساحل / خشکی گرم شود، سبک شده و بالا می رود. اما هوای دریا که به این اندازه گرم و سبک نشده، بلکه خنک تر و سنگین تر است، به سوی ساحل می رود و جای هوای گرم و سبک را که به سمت بالا می رود، می گیرد. با پدید آمدن این جریان هوا، باد خنکی / نسیم دریا از سوی دریا به سوی ساحل وزیدن آغاز می کند که موجب خنک شدن هوای ساحل / خشکی می گردد. اما در شب، ع این جریان رخ می دهد. یعنی پس از غروب خورشید، زمین زودتر از آب خنک می شود. در نتیجه، هوای گرم بر فراز آب سبک شده و بالا می رود، و برای پر جایش، هوای خنک و سنگین ساحل به سوی دریا می رود که این جریان هوا موجب پدید آمدن باد خنک / نسیمی از سوی خشکی به طرف دریا می گردد. برگرفته از: 1 - کتاب: علوم تجربی – پنجم دبستان 2 - کتاب: به من بگو چرا؟ - جلد 1 – جهانی که گرداگرد ماست نوشته: آرکدی لئوکوم برگردان: خلیل خلیلیان زمینه نوشته پیوسته پیشین: باد زمینه نوشته پیوسته دیگر: دما

مشاهده متن کامل ...
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی مطالب و اخبار سایت خلاصه به صورت اتوماتیک و در لحظه از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و با درج لینک مرجع نمایش داده میشود. در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر میباشد. ثبت درخواست حذف اطلاعات با کلیک بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ امکان پذیر میباشد.
Copyright © Kholase All Rights Reserved.