ماده ۵ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند ماده 5 و زارت راه و ترابری موظف است در جهت ارتقای کیفیت فضای اطراف راهها از طریق مطالعه، مسائلی نظیر مالکیت اراضی موجود در طرح، و ضعیت موجود کاربریها و مستحدثات، مسائل زیست محیطی،میراث فرهنگی، ایجاد منظر مناسب، و یژگیهای توپوگرافی، اجتماعی و اقتصادی ظرفیتهای هر ناحیه، تعیین کاربری مناسب، ضمن برنامه ریزی و ارایه ضوابط لازم نسبت به تهیه «طرح هدایت و ساماندهی فضایی برای هر یک از راههای کشور» اقدام نماید. مرتبطین ارتباط با قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 - متن منقح -ماده 17 - ایجاد هر گونه ساختمان و دیوار کشی و تأسیسات به شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری احداث نموده یا می نماید و یا مسئولیت نگهداری آنرا به عهده دارد بدون ب مجوز از وزارت مذکور ممنوع می باشد. وزارت راه و ترابری موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ایمنی راهها و راه آهن اقدام کند. با تصویب این ماده تبصره ذیل ماده (15) لغو می گردد. تبصره 1 - وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمینهای اطراف راهها و راه آهن های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیأت ان برساند و از متقاضیانی که برحسب ضرورت وفق ماده (15) همین قانون نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند وجوهی را براساس آیین نامه ای که به تأیید هیأت ان می رسد اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (100درصد) آنرا به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند. تبصره 2 - نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشیه راهها و راه آهن ها تا شعاع صد (100) متر از منتهی الیه حریم قانونی آنها توسط وزارت مذکور اعمال می شود. تبصره 3 - ایجاد تأسیسات عمومی نظیر خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظایر آنها با رعایت مسائل فنی و ایمنی مربوط به هر یک، تابع آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد راه و ترابری به تصویب هیأت ان خواهد رسید. لینک نصب رایگان نرم افزار: جهت دریافت نرم افزار ویژه اندروید(شامل :سامسونگ ،سونی: ال جی و غیره ) کلیک نمایید لینک نرم افزار ویژه ios (آیفون - اپل) اطلاعات تماس : همراه مدیر فروش :09207801021 تلفن پشتیبانی: 03432730770 03432730771 03432730772 ایمیل: info@datta.ir intelligentlaws@gmail.com وب سایت صفحه کانال تلگرامی ربات تلگرامی اینستاگرام google+

مشاهده متن کامل ...