ماده ۳ بعنوان نمونه ایی از شبکه ارتباطی هوشمند ماده 3 - وزارت نیرو موظف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نقشه حد بستر و حریم اقدام نماید همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به علامت گذاری حد بستر و حدود اراضی مستحدث و علامت گذاری حد حریم ظرف سه ماه اقدام نمایند. مرتبطین ارتباط با قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 -ماده 2 - عرض اراضی ساحلی و مستحدث و حریم منابع مندرج در این قانون به شرح زیر تعیین می شود: الف - عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازیست به ارتفاع یکصد و پنجاه سانتیمتر از سطح آب در آ ین نقطه پیشرفت آب دریا در سال1342 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می کند حد اراضی مستحدث جاده مزبور است. ب - عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آ ین حد پیشرفت آب دریا بالاترین نقطه مد خواهد بود. ج - عرض اراضی ساحلی دریاچه رضاییه یک هزار متر از آ ین حد پیشرفت آب در سال 1353 می باشد، لجنزارهای متصل به این عرض و نمکزارها تا آ ین حد آنها جزو اراضی ساحلی مزبور محسوب است. د - عرض حریم دریای خزر شصت متر از آ ین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 و عرض حریم دریاچه رضاییه شصت متر از آ ین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1353 و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آ ین نقطه مد می باشد. تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی مستحدث دریای خزر را که تاکنون علامت گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضاییه را شناسایی و نقشه برداری وبا نصب علائم مشخص نماید، این حد پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است، اراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون ایجاد می شود به عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد. هزینه انجام کار بر اساس طرحی که از طرف سازمان جنگلها و مراتع کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می شود توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین و از محل اعتبارات مربوطه تأدیه خواهد شد. تبصره 2 - عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه ها و تالابهای کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیأت ان تعیین می شود. لینک نصب رایگان نرم افزار: جهت دریافت نرم افزار ویژه اندروید(شامل :سامسونگ ،سونی: ال جی و غیره ) کلیک نمایید لینک نرم افزار ویژه ios (آیفون - اپل) اطلاعات تماس : همراه مدیر فروش :09207801021 تلفن پشتیبانی: 03432730770 03432730771 03432730772 ایمیل: info@datta.ir intelligentlaws@gmail.com وب سایت صفحه کانال تلگرامی ربات تلگرامی اینستاگرام google+

مشاهده متن کامل ...