پایان نامه- بررسی فرهنگ دینی و هنر و معماری مردم در سفرنامه¬های عصر صفوی پایان نامه- بررسی فرهنگ دینی و هنر و معماری مردم در سفرنامه¬های عصر صفوی این محصول یک فایل ورد 190 صفحه ای در مورد بررسی فرهنگ دینی و هنر و معماری مردم در سفرنامه های عصر صفوی است که مناسب پایان نامه های دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تاریخ است. چکیده تحولات جهانی در قرن شانزدهم تغییراتی را در مسیر ارتباطات ممالک و روابط بین کشورها موجب گردید. تغییر و تحول در اوضاع اقتصادی اروپا و رقابت پادشاهان اروپایی برای یافتن متحدی بر علیه دشمن اصلی خود امپراطوری عثمانی سبب توجه اروپائیان ...
دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...