مسابقات بدنسازی جایزه بزرگ روسیه 2004 که با قهرمانی رونی کلمن پایان یافت، برای اولین بار در بین سایت های ایرانی. در 1 dvd. شرکت کنندگان : 1 ronnie coleman 2 alexandr fedorov 3 sergei tskounkov 4 michael sheridan 5 krisna dim 6 alberto bistocchi 7 tommi thorvildsen 8 giuseppe albi 9 alexander tumashevion
برای ید این محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید :
https://dvdbadansazi.ir/product/مسابقات-بدنسازی-جایزه-بزرگ-روسیه-2004مشاهده متن کامل ...