تجربیات مدون ادبیات فارسی در سند تحول بنیادین و روش تدریس ادبیات فارسی
« ویژه ارتقاء رتبه شغلی .......»

مختصری از تجربیات مدون :

این فایل در سایت های دیگر با قیمت های بالاتری به فروش می رسد.

مقدمه
در طول خدمتم آزمون های زیادی را در تمام دوران تحصیلی برگزار و همواره مشکلات زیادی را در میان دانش آموزان می دیدم که خیلی از مواقع این مشکلات به علت کم اطلاعی والدین برای برخورد با فرزندانشان در ایام امتحانات بود بر آن شدم تا گوشه ای از تجربیات خود را در مورد امتحانات و اضطراب امتحان و سایر مسائل بنویسم شاید خمورد توجه سایر همکاران قرار بگیرد .
20نکته در مورد امتحان دادن
1- با فلسفه امتحان دادن آشنا شوید و اه خودتان را مشخص کنید.
2- برای اینکه نشان دهید قادر به درک موضوعاتی که به عنوان پرسش مطرح شده اند هستید متن سؤال را با دقت تمام بخوانید و زیر کلید واژه ها خط بکشید.
3- همیشه محدودیت زمانی پاسخگویی به پرسشها را بخاطر داشته باشید.
4- برای موفقیت در هر گونه امتحان نیاز به سرعت عمل، دقت و سرعت انتقال داریم.
5- مراحل مختلف و کلی یک امتحان عبارتند از:
الف) خواندن دقیق پرسش
ب) تجزیه و تحلیل ذهنی یا تفکر روی سؤال و پاسخ ی ذهنی
ج) نگارش متن اولیه پاسخ
د) بازبینی پاسخ
ه) تصحیح احتمالی پاسخ
و) بازخوانی نهایی
6- برای هر امتحان مجموعه صفحاتی را که باید بخوانید مشخص کنید و برای آمادگی هر چه بیشتر زمان بندی لازم را برای یادگیری انجام دهید.
7- درجه دشواری متنی که می خواهید بیاموزید را تعیین کنید و بر اساس آن تعیین وقت کنید.
8- اهمیت نسبی مطالبی که باید امتحان بدهید را از نظر دبیر مشخص کنید.
9- زمانی را که برای یادگیری اختصاص می دهید حتماً در برگیرنده خودآزمایی تان هم باشد. از سؤالهای مختلف سالهای قبل استفاده کنید و میزان آمادگیتان را ارزی کنید.
10- در نتیجه گیریها به جزئیات موجود در سؤال، فرضیات آشکار و پنهان موجود در سؤال و احتمالات توجه داشته باشید.
11- به پرسشها، با تکیه بر نکات کلیدی و قسمتهای اصلی با یک جمله بندی صریح و بدون ابهام پاسخ دهید.
12- به هنگام پاسخگویی به هر سؤال به یک خط فکری مشخص و قابل دفاع پایبند باشید، یعنی پاسختان منسجم باشد.
لینک :
تجربیات مدون ارتقا تجربیاتی پیرامون امتحانات دانش آموزان


تجربیات مدون ارتقا تجربیاتی پیرامون امتحانات دانش آموزان

مشاهده متن کامل ...