خلاصه جدیدترین بهترین اطلاعات، اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در خلاصه بخوانید

علی اصغر
نوحه های حسینی - علی اصغر علی اصغر - دهان ,مگردان ,زبان ,ندارد ,هستی ,تورا کنده
درخواست حذف اطلاعات
علی لای لای - علی لای لای - علی جان (2) زبان دور دهان خود مگردان تو هستی آ ین یارم علی جا تویی گرمای بازارم علی جان ببین تنهای تنها مانده ام من ببین تنها تو را دارم علی جان علی لای لای - علی لای لای - علی جان(2) زبان دور دهان خود مگردان من و تنهائیم دیدن ندارد گل پژمرده ام چیدن ندارد چنان شد حنجراو که حتّی جای بوسیدن ندارد علی لای لای - علی لای لای - علی جان (2) زبان دور دهان خود مگردان توهستی بود و هستم تو هستی طفل مستم تماشا کن علی جان که من از پا نشستم علی لای لای - علی لای لای - علی جان (2) زبان دور دهان خود مگردان به جان من شراره زده این شیرخواره نشسته مادر او کنار گاهواره علی لای لای - علی لای لای - علی جان (2) زبان دور دهان خود مگردان چکیده اشک چشمانم به دامن چرا پژمرده ای ای یاس گلشن چرا چشمان خود را بسته ای تو علی جانم مگر قهری تو با من علی لای لای -علی لای لای -علی جان زبان دور دهان خود مگردان تو که هستی مددل اقت خادم مبر آ زکف صبر و قرارم سرت بر دوش من خم گشته و من به خیمه روی برگشتن ندارم علی لایلای-علی لای لای -علی جان پریشانم پرشان دل من را نسوزان علی لای لای -علی لای لای-علی جان کنم ای غنچه بویت ببوسم ماه رویت نمیدانم چگونه کشم تیر از گلویت من از روی تو شرمنده دل از عشق تو اکنده پدر قبر تورا کنده پدر قبر تورا کنده علی لای لای -علی لای لای -علی جان زبان دور دهان خود مگردان

مشاهده متن کامل ...
خاک نینوا
نوحه های حسینی - خاک نینوا خاک نینوا - مران ,محمل ,ساربان ,ساربان محمل ,محمل مران ,مران اینجا
درخواست حذف اطلاعات
خاک شهیدان شد عیان ای ساربان محمل مران با ما سرود خون بخوان ای ساربان محمل مران اینجا زخون با هم یکی دریا و صحرا می شود اینجا بی نقش زمین گل های زهرا می شود اینجا اسیر دشمنان زینب کبری می شود خون گردد از هر سو رَوان ای ساربان محمل مران اینجا صدای العطش بر عرش اعدا می رود اینجا سرم بالای نی از جور اعدا می رود اینجا به دریا سیل خون از چشم سقا می رود سقا کند ایثار جان ای ساربان محمل مران اینجا به دست و پای خود قاسم حنا بندد به خون اینجا چو یوسف می شود پیراهن او لاله گون اینجا بخوانید آیه ی انا الیه راجعون با مادر این صحرا بمان ای ساربان محمل مران اینجا علی اصغرم عطشان دهد جان در برم اینجا بورن از حلق آن لب تشنه پیکان آورم با خون او رنگین کنم رخ در حضور داورم گرید به طفلم آسمان ای ساربان محمل مران

مشاهده متن کامل ...
حسین جان
نوحه های حسینی - حسین جان حسین جان - امشب ,حسین ,دخترت ,مظلوم ,میرد ,قربان ,مظلوم حسین ,امشب دخترت ,میرد امشب ,کردی امشب
درخواست حذف اطلاعات
ویرانه ی ما را چراغان کردی امشب (2) مثل علی یاد یتیمان کردی امشب بابا به قربان سرت (2) می میرد امشب دخترت مظلوم حسین جان (2) تو آمدی پیشم چرا اکبر نیامد (2) ششماه ی شیرین زابن اصغر نیامد بابا به قربان سرت (2) می میرد امشب دخترت مظلوم حسین جان (2) بردامنم بنشین که راز دل بگوید(2) با دست خود خا تر از رویت بشورم بابا به قربان سرت (2) می میرد امشب دخترت مظلوم حسین جان (2) فرشی ندارم تا کنم مهمان نوازی (2) باید بر این ویرانه ام امشب بسازی بابا به قربان سرت (2) می میرد امشب دخترت مظلوم حسین جان (2)

مشاهده متن کامل ...
علی اکبر
نوحه های حسینی - علی اکبر علی اکبر - اکبر ,لیلا ,زمین ,مادر ,قامت ,کشته ,زمین کربلا
درخواست حذف اطلاعات
به دشت کربلا گویم علی جانم علی اکبر به بالین جوانش آمد آن شاهِ نکو منظر حسین در غرق خون دیدش عزیز نور رس لیلا بگفتا پس چرا تنها شد ای نو گل رعنا علی جانم شدی کشته به دست قوم بی پروا نشد رحمی که بنماید و بر این قامت چون ماه بیا لیلانظر بنما تو بر این قامت اکبر علی رفتی تو از دنیا به نزد مادرم زهرا شدم دلخون زمرگ تو در این ماوا نظر فرما زمین کربلا بردی تو این مه پیکر لیلا دیگر نه طاقت و صبرم برد بر قامتتای ماه همی نالم همی گریم ز بهر نوجوانی تو فلک کرده خزان آ امید کامرانی تو تو ای لیلا کفن آور برای قامت برادر برو ای لیلا دل افکار به نزد عابد بیمار بگو شد اکبرم کشته برای خالق غفار زمین کربلا کردی حسین را بی پسر آ که از داغش زدی آتش به جان زینب مضطر سکینه در حرم چشم انتظار وعهی اکبر صبا رو در مدینه کن به نزد خواهرش صغری بگو شد اکبر کشته شدی تو بی و تنها بیا مادر در علی اکبر که مانند گلت بوسم بیا تا سنبل مویت به آب دیدگان شویم الا ای اکبر رعنا مرو یکدم تو در میدان مزن آتش بجان من الا ای نیر تابان بیادر این دم آ غم دل با تو بر گویم دمی مادر توقف کن که تا سیرت ببینم من گلی از گلشن روی دل آرایت بچینم من عزیزم زین سفر بوی فراق از تو همی جویم بیا تا بر سرو رویت گلاب و عنبر افشانم بیا تا قل اعذ و قل هو الله را برات بخوانم زمین رفتنت مادر رهمی گیرم کنم مویم بیا تا رخت دامادی براندامت بپوشانم وزین رفتن مزن آتش پسر بر من جانم سرشک خون زهجرانت رود از دیده بیرون روان در سوی میدانی پسر بر من غم انگیزی نمیدانم که از رفتن چه خاکی بر سرم ریزم از این در یار طوفانی ره وصلت چسان جویم

مشاهده متن کامل ...
اربعین حسینی
نوحه های حسینی - اربعین حسینی اربعین حسینی - حسین ,کنم ,
درخواست حذف اطلاعات
گل یاس زهرا کجا جویمت 2 عزیز من آیا کجا جویمت 2 چرا خون نبارم بر این روزگارم که دیگر ندارم تو را یا حسین 4 مزار ندیده زیارت کنم 2 گلوی بریده زیارت کنم 2 به حسرت که ماندم چه اشکی فشاندم خودم را رساندم در این جا حسین 4 یک اربعین بودم از تو جدا 2 غمم شام بود و دلم کربلا عزای سه ساله غم داغ لاله برد آه و ناله دلم را حسین 2 همه غصّه ها با تو قسمت کنم 2 مدد کن به داغ تو عادت کنم 2 دل از تو نگیرم دعا کن بمیرم که من بی تو سیرم ز دنیا حسین 4 عزای تو از گریه مادرم غریبانه شد ای گل پ رم دو دستش به پهلو نگاهش به هر سو عزیز دلم کو غریبا حسین 4

مشاهده متن کامل ...
شمع شام تار
نوحه های حسینی - شمع شام تار شمع شام تار - ج ,امشب ,
درخواست حذف اطلاعات
در ابه شام دختری سه ساله 2 از غم پدر بود گرم آه و ناله گفتُ جان زینب می روم سفر امشب آه از این ج 2 در ابه تا به کی نشینم 2 باب من نیامد تا رخش ببینم من که جان مردم بس غم پدر خوردم آه از این ج 2 باب من نیامد بنگر به حالم 2 از غم ج تا به کی بنالم باب زارم کو شمع شام تارم کو آه از این ج 2 دیده ام ندارد خواب راحت امشب 2 قلب من گرفته بی نهایت امشب فرقت رخ بابم برده طاقت و تابم آه ازاین ج 2 جان غریبی کرده خوار و زارم 2 گویا که دیگر من پدر ندارم بی گمان در این ویران می سپارم امشب جان آه از این ج 2 جان من امشب زار و ناتوانم 2 کی شود بیاید باب مهربانم جا دهد در آغوشم غم شود فراموشم آه از این ج 2

مشاهده متن کامل ...
حضرت علی اکبرم
نوحه های حسینی - حضرت علی اکبرم حضرت علی اکبرم - رسول ,الله ,اکبرم ,محمدا , ,حسین ,رسول الله
درخواست حذف اطلاعات
آمد از حرم شبه پیغمبر روح من جدا شود از پیکر اکبرم رود سوی قربانگاه وامحمدا یا رسول الله خواهرم بیا به تماشایش تا کُنی نگه قد و بالایش اکبرم دگر برنمی گردد در حرم دیگر برنمی گردد میرود علی بارُخی چون ماه وا محمدا یا رسول الله اکبرم رود سوی قربانگاه وا محمدا یا رسول الله تا شُد از نقاب چهرهی اکبر تا که شُد عیان روی پیغمبر او به جٍَدّ من اشبه الناس است بین لاله ها چون گل یاس است ماه هاشمی آل الله وا محمدا یا رسول الله اکبرم رود سوی قربانگاه وا محمدا یا رسول الله پ ر این گلم میشود یا رب پیش دیدده ی ،عمّه اش زینب بر فلک رسد ناله ی لیلا می شود خزان لاله ی لیلا می سپارمش به تو یا الله وا محمدا ،یا رسول الله اکبرم رود سوی قربانگاه وا محمدا یا رسول الله ای حسین ،ای حسین ،ای حسین جانم

مشاهده متن کامل ...
علی اصغر
نوحه های حسینی - علی اصغر علی اصغر - دهان ,مگردان , ,ندارد ,زبان
درخواست حذف اطلاعات
علی لای لای - علی لای لای - علی جان (2) زبان دور دهان خود مگردان تو هستی آ ین یارم علی جان تویی گرمای بازارم علی جان ببین تنهای تنها مانده ام من ببین تنها تو را دارم علی جان علی لای لای - علی لای لای - علی جان(2) زبان دور دهان خود مگردان من و تنهائیم دیدن ندارد گل پژمرده ام چیدن ندارد چنان شد حنجراو که حتّی جای بوسیدن ندارد علی لای لای - علی لای لای - علی جان (2) زبان دور دهان خود مگردان توهستی بود و هستم تو هستی طفل مستم تماشا کن علی جان که من از پا نشستم علی لای لای - علی لای لای - علی جان (2) زبان دور دهان خود مگردان به جان من شراره زده این شیرخواره نشسته مادر او کنار گاهواره علی لای لای - علی لای لای - علی جان (2) زبان دور دهان خود مگردان

مشاهده متن کامل ...
بوی گل
نوحه های حسینی - بوی گل بوی گل - حسین ,
درخواست حذف اطلاعات
مستان همه افتاده و ساقی نمانده جامی برای می کشان باقی نمانده آمد به منزل بارشان خوش گرم شد بازارشان روز حسین است روز حسین است زینب به مقتل دید از جانش اثر نیست بوی گلش می آید و از گل خبر نیست از زیر تیغ و نیزه ها آمد صدا،زینب بیا روز حسین است روز حسین است یک زن میان کشته ها تنها نشسته دارد دو دست خود به پهلو ش ته گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد روز حسین است روز حسین است یک کودک امشب از صف طفلان جدا شد یا آیه ای از سوره ی قرآن جدا شد بابش فدای حق شده دختر به او ملحق شده روز حسین است روز حسین است آتش گرفته دامن طفلی سه ساله سوی شهیدان می رود با آه و ناله این جا کبوتر بچه ها تنها پ د این جا سر یک جوجه را تشنه ب د امشب چکیده روی رگهای بریده گل های اشک بانوی قامت خمیده روز حسین است روز حسین است

مشاهده متن کامل ...
حضرت علی اکبر
نوحه های حسینی - حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر - ,تازه ,روانم ,جوانم , ,تازه جوانم , تازه
درخواست حذف اطلاعات
رفتی و بردی زدل تاب وتوانم علی داغ فراق تو زد شعله به جانم علی(2) تازه جوانم علی -سرو روانم علی(2) بعد تو امید من قطع شد از زندگی داد فراقت بباد نام و نشانم علی تازه جوانم علی -سرو روانم علی (2) ای گل باغ حسین اکبر نسرین عذار دیده ی زینب بود بهر تو در انتظار گریه کنم تا به کی در غم تو زار زار بی تو رود در فلک آه و فغانم علی تازه جوانم علی -سرو روانم علی (2) سیر نگشته دلم از رخ زیبای تو باب تو دارد هنوز میل تماشای تو خیز که تا بنگرم بر قد و بالای تو آتش قبلم کباب تا بنشانم علی تازه جوانم علی -سرو روانم علی (2) رفتی و از رفتنت باب تو دلگیر شد مادرت ای نوجوان از غم تو پیر شد در کف دشمن اسیر پیر زمین گیر شد دوری روی تو کرد سیر زجانم علی تازه جوانم علی -سرو روانم علی (2) خانه ی صبر مرا ساخت زیر و زبر آنکه تورا ای پسر تیغ ستم زد بسر تاز سرت شد عیان معنی شق القمر گنگ چو صامت شده دل ز جهانم علی تازه جوانم علی -سر روانم علی (2)

مشاهده متن کامل ...
ساقی اهل حرم
نوحه های حسینی - ساقی اهل حرم ساقی اهل حرم - غریبم , ,زمین , , ,داری برادر
درخواست حذف اطلاعات
ای فلک کردی بی علمدارم از کفم بردی میر وسالارم در کنار علقمه با چشم بسته ساقی اهل حرم در خون نشسته من غریبم ،من غریبم بر زمین افتاد لاله ی یاسم شد جدا از تن دست عباسم در زمین کربلا یاری ندارم میر و سقا و علمداری ندارم من غریبم ،من غریبم رفتی و بی تو شد نصیب من گریه ی زینب ، خنده ی دشمن من خجل از روی تو تو از سکینه کربلا از زینب و او از مدینه من غریبم ، من غریبم جام خالی در دست طفلان است چشم من بر تو سوی میدان است در حرم هر کودکی آذر گرفته خاک نمناک زمین زمین در بر گرفته من غریبم ،من غریبم تا به خون ی در دل صحرا زائرت گردید مادر زهرا ای بلور قلبت از عشق خدا پر جای من زهرا کند از تو تشکر من غریبم ، من غریبم تا لب از خونت دیده تر کردی داغ اکبر تازه تر کردی تا که دیدم آن دو بازوی قلم را خواندم آیه آیه ی نون و القلم را من غریبم ، من غریبم با کدامین دل ای علمدارم بی تو رو سوی خیمه ها آرم بشکند دستی که بر خاکت نشانده گرد غربت بر سر و رویم فشانده من غریبم ، من غریبم با کدامین دست ای سراپا خون آور تیر از دیده ات بیرون جان شیرین در طبق داری برادر پیش من خو ده حق داری برادر من غریبم ، من غریبم .......................

مشاهده متن کامل ...
جوانان بنی هاشم
نوحه های حسینی - جوانان بنی هاشم جوانان بنی هاشم - جانم ,خیمه
درخواست حذف اطلاعات
جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید علی جانم علی جانم علی جان خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم علی جانم علی جانم علی جان نباشد مادرش لیلا بیاید تماشای قد اکبر نماید علی جانم علی جانم علی جان بگویید اش زینب بیاید علی را بر در خیمه رساند علی جانم علی جانم علی جان مدینه مادرش چشم انتظار است به خیمه اش دل بی قرار است علی جانم علی جانم علی جان کجا رفتند و آن رعنا جوانان کجا رفتند و آن پاکیزه جانان علی جانم علی جانم علی جان همه بار سفر بستند و رفتند همه چشم از جهان بستند و رفتند علی جانم علی جانم علی جان

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عزاداران ایشان تسلیت باد تجربه های بیشتر درس چهارم کتاب فرهنگ و هنر پایه ی هشتم جواب سوالات صفحه24عربی هفتم با استفاده از واژه های عشق زندگی حماسه صداقت سنگر سرنوشت یک بند درباره شهید بنویسید مشغول خوردن ناهار earthquake 7 8 or 8 1 r in the km n of murghob tajikistan 19 24 29 8 2016 داستان کوتاهی از زبان خط فارسی که در آن از کلمات متضاد استفاده شده باشد حل تمرین کتاب دینامیک مریام ویرایش سریال ممنوعهقسمت چهارم زبان دوره کلاس آموزش شرکت برنامه ریزی کلاس دوره زبان انگلیسی خصوصی زبان محبوب های دنیا از نظر حضرت فاطمه س مبلمان کلاسیک ملایر توضیح در مورد ضرب المثل دروغگو دشمن خداست ید بهترین روغن اطین اصل خونه قدیم خونه جدید پ ست ن ه م توی دنیا آدمای زیادی وجود دارن که بدون عشق دارن زندگی می کنن پیکاپ ویزا کانادا مزایا وچالش های دنیای اینده رسانه چییست موقوفه تیاری بازدید آباد متاسفانه امور امور خیریه موقوفه تیاری رسیدگی متولی متن فارسی و انگلیسی در مورد سیاره ها انشای ذهنی در مورد گل سرخ i ibbjbmn jhv تزیین پیام های قرانی در اثار هنری ایران و جهان نمونه های دو بعدی و نقش برجسته سه بعدی را جستجو کنید نویسنده بهبهان شماره مارون معرفی بهبهان نویسنده ششمین شماره صفحه اینستاگرام محمد متقیان the death cure یادواره نیشابور نیشابوری معاون اداره اداره فرهنگ فرهنگ وارشاد ی وارشاد ی نیشابور پیش وت نیشابوری فرهنگ وارشاداس کتاب میخوام خوندن میشه شخصیت هولدن شنیده بودم خوندن کتاب میخوام بنویسم جواب تمام ج های کاروفناوری هفتم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی مطالب و اخبار سایت خلاصه به صورت اتوماتیک و در لحظه از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و با درج لینک مرجع نمایش داده میشود. در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر میباشد. ثبت درخواست حذف اطلاعات با کلیک بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ امکان پذیر میباشد.
Copyright © Kholase All Rights Reserved.