هزار پاکبان مشهدی به پیاده روی بزرگ اربعین اعزام می شوند ١٠٠٠ نفر در قالب پاکبان و دیگر خدمات شهری و حمل و نقلی از شهرداری مشهد به این پیاده روی اعزام می شوند. پاکبانان قرار است در بازه زمانی ٢۶ مهر تا ١٠ آبان ماه روزانه ١٨ کیلومتر را از زباله پاک کنند. پیش بینی می شود در این مدت ٣۵٠ تن زباله جمع آوری شود. shahraranews

مشاهده متن کامل ...