http://uupload.ir/files/w911_%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86.jpg والدین؛ وارد دعوای ک ن بشوند یا نشوند؟ احتمالا برای همه والدین پیش آمده است که به خاطر بازی بچه ها مجبور به مداخله شده اند. حتما دیده اید که پدر و مادر و یا حتی در برخی از مواقع پدرو مادربزرگ ها نیز زمانی که نسبت به فرزند یا نوه شان رفتار نامناسبی از سوی یک کودک دیگر ببینند با تشر و برخورد نامناسب با او کودک را دعوا می کنند و به گریه می اندازند. بیشتر بخوانید: yon.ir/lkefc

مشاهده متن کامل ...