امیدوارم ایی که تصادفی یا با علاقه وبلاگ ناقابلی که ساخته شده رو مشاهده می کنند لذت ببرند. هدفم نوشتنه.چون عاشق نوشتنم. نمی دونم قلم خوبی دارم یا نه اما به هر حال ذهنم منو وادار می کنه تا بنویسم شاید چون اونوقت از شر همه افکلر مزاحم و پر از تشویش خلاص می شه و منم می خوام به ذهنم کمک کنم. دوست دارم اینجا باشین.متن ها و یا رمان هایی که برای خودم هستند رو بخونید و لذت ببرید.از بودنتون ممنونم

مشاهده متن کامل ...