مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی-رفتاری (c.b.t)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختیرفتاری (cbt) مبانی نظری و پیشینه با موضوع درمان شناختیرفتاری (cbt)دسته بندی
روانشناسی و علوم تربیتی


بازدید ها
51


فرمت فایل
docx


حجم فایل
70 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
19
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی-رفتاری (c.b.t) گزارش تخلف برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی-رفتاری (c.b.t)مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی-رفتاری (c.b.t)


فروشنده فایل
کد کاربری 4674
تمام فایل ها

کاربر
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی-رفتاری (c.b.t)
توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه apa جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : دارد (به شیوه apa)
نوع فایل: word و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
2-5-1. درمان شناختی-رفتاری (c.b.t)
شناخت درمانی بر اساس پژوهش های اولیه آیرون تـی. بک بـر روی آسیب شناسی روانی با درمـان افـسردگی پدید آمد. بک ابتدا در زمینه روانکاوی آموزش و بعد سعی داشت نظریه فروید را درباره افسردگی ثابت کند فروید فرض کرد که افسردگی «خشم بازگشت خورده به طرف خویش» است. بک با آزمایش افکار و رؤیاهای بـیماران افـسرده، نه موضوع خشم بلکه موضوع ش ت را به میان آورد. در مکتب شناختی مطالعات آزمایشگاهی و مشاهدات بالینی، سوگیری منفی پایدار را در پردازش شناختی در بیماران افسرده را مطرح نمودند (امانی، 1385).
پژوهش های اولیه بک، همزمان با نظریه پردازی آلبرت آلیس در دهه 1970 بـود. آلیس نـیز بر روی باورها و افکار بیماران مطالعه و تحقیق می کرد(امانی، 1385). اساس نـظریهء الیس را مدل a-b-c تشکیل می دهد که در شناخت و تغییر شـخصیت بـه کار می رود. اصولا در این مدل، گفته می شود کـه رویدادهای فـعال کـننده (a) پیامدهای رفتاری و هیجانی دارند اما این پیامدها نه معلول رویدادهای فعال کـننده بلکه تا حدود زیادی معلول نظام اعتقادی ( b) هستند که باعث به وجود آمدن پیامدهای رفتاری هیجانی(c) می شود. نقش اصلی مـشاور ایـن اسـت که با مباحثه(d) در مورد عقاید و باورهای غیر منطقی به طرق مختلف آن ها را زیـر سؤال بـبرد (شارف، ترجمه فیروز بخت، 1381).
الیس و بک هر دو معتقدند که آدمی می تواند آگاهانه منطق و دلیل را بپذیرد و اذعـان می دارند که هدف ملاحظات درمان تغییر فرضیات اساسی بیمار است کـه بـه نـظام باورهای افراد در پردازش محرک های پیرامونی توجه اساسی دارند. همچنین این دو دانشمند روش بحث و گفتگو را با بیماران برگزیده و از گوش دادن مـنفعل، پرهـیز و به فعال بودن درمانگر در جلسه درمان اعتقاد داشتند. علیرغم تفاوت های مفهومی و سبک شناختی بـین درمـان عـقلانی-عاطفی آلیس و شناخت درمانی بک در نهایت این دو دیدگاه درمانی، اساس بسیاری از درمانهای شناختی-رفتاری را تشکیل می دهند (امانی، 1385).
از عوامل دیگر در پیـدایش درمان شناختی-رفتاری، فرمول بندی جورج کلی[1] (1955) از سازه های شخصی[2] است. اعتقاد اساسی کلی بر این اسـاس استوار است که هـر انـسان یک دانشمند است که در هر حال و همیشه در تلاش فهمیدن، درک ، فکر تفسیر ، کنترل و پیش بینی نمودن دنیای خود به منظور سازگاری مؤثر با آن می باشد. و بالا ه ریچارد لازاروس[3] (1884) بـرای نقش شناخت در تغییر عاطفی و رفتاری اولویت خاصی را قائل شد. برخی دیگر از رفتارگرایان معاصر با مطالعات و تحقیقات تازه تر، رشد و پیشرفت شناخت درمانی را تحت تأثیر قرار داده اند. نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا و مفاهیم انتظار و تقویت، کـارایی خـود، تعامل بین شخصی و محیط، سرمشق گیری و یادگیری مشاهده ای به انتقال رفتاردرمانی به قلمرو شناختی کمک د (امانی، 1385).
امروزه شرطی سازی نوین بر این اصیل استوار است که تداعی بین محرک-پاسخ (s-r) درون ساختارهای ذهنی یا حافظه صـورت مـی گیرد و از این طریق بر نقش شناخت ها در یادگیری اشاره می کند (امانی، 1382).
پس درمان شناختی-رفتاری با بهره گرفتن از تکنیکهای دیدگاه های شناختی-رفتاری به مراجع کمک می کند با الگوهای تحریف شده رفتار ناکارآمد خود را تغییر دهـد کـه در جنبه هایی از درمان تأکید عمدتا رفتاری و جنبه های دیگر شناختی است.(هاوتون؛ ترجمه قاسم زاده، 1382).
این الگوی درمانی، رویکردی است فعال، جهت بخش، محدود از لحاظ زمانی و سازمان یافته، بر این منطق نظری زیر بنایی اسـتوار اسـت کـه عاطفه و رفتار هر فرد عـمدتا بـرحسب سـاخت ی جهان از نظر او تعیین می گردد.
بنابراین، درمان شناختی-رفتاری یاcbtاین یک روش درمانی از طریق صحبت با بیمار است(سلیمی بجستانی، عباسی و کاظمی، 1391):

در مرحله اول روان درمانگر تلاش در دریافت طرز تفکر بیمار نسبت به خود پیرامون اطراف و دیگران دارد.

در مرحله دوم سعی می نماید مسائل ومشکلاتی که موجب تولید اختلالات روانی در فرد گردیده است را پیدا نماید.
درمان شناختی-رفتاری به فرد کمک می کند تا به گونه دیگری شیده و در نتیجه این طرز تفکر جدید شما می توانید با رفتارهای سالم تر و درست تری در برابر حوادث ناخواسته و ناگوار پیرامون برخورد نمایند

[1] kully, j
[2] p ersonal constaracst
[3] lazarus, r

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختیرفتاری (cbt)
مشاهده متن کامل ...