نوشته ۱: آدما دو دسته هستن: دسته اول پایان خوب داستانارو باور ندارن، فک میکنن اون همه امید ناشی از پایان خوب فقط میشه تو تخیل دید و شنید. ولی من به شدت معتقدم حتی تو اوج مشکلات هم میزان امید و عمق خنده ها دست خود آدمه؛ مگه واسه پایان خوب چیز دیگه ای لازمه؟ نوشته ۲: هوا گرم بود حرص خوردم حرص خوردم حرص خوردم؛ رسیدم به مقصد خنک بود؛ بعد از یه ربع یادم رفت که چقد گرم بوده ولی تنش حاصل حرص خوردن تو وجودم بود. یادم باشه اگه مشکلی هست فقط بزارم همون مشکل باشه بیشترش نکنم.میگذره و وقتی گذشت دیگه یادم میره چی بوده؛ پس فقط تلاش کنم همون موقع سختی رو آسون بگدرونم

مشاهده متن کامل ...