قبل خواب پو پیام فرستاد که چراغ رو خاموش کن خوابم میاد. الانم پیام داده چراغ رو روشن کن پو بیداره آ ین پیامم مربوطه به اینکه که پو کثیفه...های های های! با دختری پو بازی میکنیم. البته گاهی تنهایی هم بازی میکنم. مثلا وقتی که تو ماشین روشن منتظرم دختری و باباش برگردن

مشاهده متن کامل ...