در مورد نقش خسرو {قشقایی} در قیام سی تیر نیز روایتی از یکی از نزدیکان قوام السلطنه به شرح زیر نقل شده است: « آقای حسن ارسنجانی از نزدیکان قوام السلطنه و اصلاحات ارضی در ت امینی، در کتاب خود بنام یادداشت های در وقایع سی تیر، نوشته است که: “یکشنبه ۲۹ تیر ماه: من با خسرو {قشقایی} قرار گذاشته بودم که او را در شهر ببینم. خسرو شرحی از اوضاع بیان کرد و گفت ارادت خانواده ما را به قوام السلطنه می دانی. قوام السلطنه به جای پدر ما است و ما خیلی متاسف هستیم که در چنین شرایطی او آمده است، حقیقت اینست که وضع خارجی اجازه نمی دهد او بیاید. فرضا ما هم از او حمایت کنیم جز اینکه خود نابود شویم اثری ندارد. من می خواستم مخصوصا به آقای قوام السلطنه پیغام بدهی که مصلحت شما در این است که استعفا کنید، جریانات دیگری در کار است که شما مستحضر نیستید، الان تمام روسای انتظامی با ما همکاری دارند. فردا هم به طور حتم اتفاقاتی خواهد افتاد که نتیجه اش به ضرر قوام السلطنه تمام خواهد شد. گفتم من خودم معتقد به آمدن قوام السلطنه نبودم و الان هم اعتقاد به ماندن او ندارم و آنچه تو گفتی حدس می زدم, ولی دوستی شما این نبود که از پشت به قوام السلطنه خنجر بزنید. به علاوه تو از کجا اطمینان داری آن طور که می خواهی بشود. خسرو گفت تا هر میزان لازم شود من ج می کنم. حزب توده صددرصد با ما همکاری می کند. جبهه ملّی هم که تکلیفش روشن است، اگر لازم شود تفنگدار هم به تهران خواهیم آورد. به علاوه زمینه خارجی طوری است که غیر از آنچه من می گویم محال است بشود. من می دانستم که مخارج این چند روز به دست خسرو داده می شد و اطلاعاتی به ما رسیده بود که از اعتبار بانک شاهی خود خسرو نزدیک به چهارصد هزار تومان در همین دو روز استفاده کرده بود، خسرو گفت این پیغام را به قوام السلطنه بده، اگر قبول کرد که بسیار خوب و اگر متقاعد نشد من در عالم دوستی از تو خواهش می کنم خودت را به کنار بکش و الا تو هم با این آتش می سوزی. با خسرو خداحافظی و به خانه قوام السلطنه آمدم، آنچه میان من و خسرو گذشته بود به قوام گفتم، خندید و گفت این حرف هایی که می زنند مخصوص اشخاص ترسو و جبان است."[1] پیشنهاد خسرو قشقایی در مورد مصادره املاک قوام السلطنه (پیشنهاد آقایان خسرو قشقایى و زهرى و اخگر به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد مى کنیم این تبصره به ماده واحده اضافه گردد. -تبصره - مجلس شوراى ملى به منظور رسیدگى و تشخیص عده و هویت کلیه مقتولین و مفقودین وقایع اخیر وتجلیل از فداکاری هاى آنها و از طرف دیگر به منظور رسیدگى و تحقیق و تشخیص مسببین و مسئولین این فجایع کمیته تحقیق منتخبه از طرف نمایندگان طرفدار ادامه نهضت ملى تنفیذ می نماید و کمیته نامبرده کلیه اختیارات قانونى لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارد. نایب رئیس - آقاى خسرو قشقایى‏. خسرو قشقایى - موقعی که پیشنهاد راجع به مصادره اموال قوام طرح شد عده اى از آقایان گفتند که این کار را بیایید زیادش کنید ولى همان طور که جناب آقاى بقایى تذکر دادند خواستیم که این کار سبک باشد و هیئتى از طرف فرا یون نهضت ملى مأمور رسیدگى براى این کار شد و بنده فکر می کنم که اینها اشخاص بسیار خوبى باشند و مورد اطمینان مجلس و مردم ایران هستند بدون تردید میل دارند که مسببین این قضیه معلوم بشوند و تنبیه بشوند و نسبت به اشخاص زیادى هم صحبت می شود از نظر عده اى از اینها تقصیرى نداشته اند و از نظر بنده سرلشکر کوپال تقصیرى نداشته قبلاً مى خواسته اند عوضش ند و عوضش ن د و هیچ اختیارى نداشته و از نظر عده اى رئیس ژاندارمرى و فرماندار نظامى تقصیر داشته اند و مى گویند کارها مربوط بوده است به فرماندار نظامى و تحت اختیار فرماندار نظامى مستقیماً اجرا مى شده جمعى همه را مقصر می دانند چیزى که مسلم است نباید انى را که مقصر نیستند مقصر قلمداد کرد و عده مقصر را بى گناه ولى البته باید راجع به همه تحقیقاتى بشود راجع به جنگ و رئیس ژاندارمرى هم صحبت هایى مى شود و خوشبختانه از نظر آن انى که این کار را کرده اند این کشتار هم خیلى کشتار دامنه دارى بوده منحصر به تهران نبوده در خوزستان هم همان طورى که جناب آقاى بقایى و آقاى مکى فرمودند عده زیادى کشته شده اند و در کرمانشاه بعد از این که کارها تمام شده و قوام استعفا داده کشتارهایى کرده اند بنده اطلاع دارم در لار زن هاى مردم را کرده اند و عقرب به جانشان انداخته اند که اینها را بگزند و نیش بزنند و مردان آنها در عذاب باشند و البته انصاف نیست که به اینها رسیدگىنشود و همین طور بماند متأسفانه این کشتار را راجع به کرمانشاه و اصفهان هم انجام دادند و این اعمال را کرده اند و در شیراز هم مى خواسته اند انجام بدهند ولى نمى دانم چه ملاحظه اى د که انجام نداده اند شاید اگر وقت داشتند آنجا هم انجام مى دادند این است که بنده این پیشنهاد را تهیه کرده ام و خواستم به امضاى عده اى از آقایان برسانم ولى چون وقت نشد حالا تقدیم خوب هم شد که آقاى شمس قنات آبادى پیشنهاد خودشان را پس گرفتند بنده خواستم استدعا کنم از آقایان که به این کمیته تحقیق مجلس قدرت قانونى بدهند که حقیقتاً رسیدگى کند و نظریات خودش را بدهد که هر ى مقصر است مجازات بشود و هر مقصر نیست بی خود بدنام نشود این بود که این پیشنهاد را به امضاى دو نفر دیگر از آقایان رساندم و تقاضاى تصویبش را دارم.»[2]
[1] - اسرار سی تیر به قلم حسن ارسنجانی – مچله تهران مصور شماره 30تیر 1340 [2] مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏۱۷- جلسه: ۲۳- روز یکشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۳۱

مشاهده متن کامل ...