سلام ، صبحم بخیر ان شاءالله 4 بیدار شدم برای کنفرانس ، اون برای رشته ای که دوسش ندارم آیا یک کنفرانس اینقدر ارزش دارد خودم جان؟؟؟ که به خاطرش خودتو آزار میدی و وسط شب بیدار شدن همانا و سردرد بعدش هم همانا یعنی من غلط م دیگه کنفرانس قبول کنم ، همون اولش میگم یه منفی بده خیال راحت بین بد و بدتر ، بدتر رو انتخاب ، شیطونه میگه بخوابم و امروزم نرم :-\ + کنفرانسمو ندادم ، نمره کم کرد ، به استرسش نمی ارزید ، چهار روزه نتونستم درس بخونم

مشاهده متن کامل ...