مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(مبانی رفتار سازمانی تک جلدی)ر نز ترجمه اعر و پارسائیانتستهای چهار گزینه ای ونمونه سوالات پایان ترم مدیریت رفتار سازمانی استیفن پی ر نز ترجمه اعر و پارسائیان در این پست 400 تست تالیفی همراه با پاسخ درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(مبانی رفتار سازمانی تک جلدی)ر نز ترجمه اعر و پارسائیان به همراه نمونه سوالات پایان ترم این درس به شرح ذیل قراردادیم: 1- 400 تست تالیفی دانشجو بر اساس کتاب مدیریت رفتار سازمانی ...دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...