پاو وینت درس سوم احساس و توجه و ادراک پایه یازدهم درس روانشناسی رشته ادبیات و علوم انسانی پاو وینت درس سوم احساس و توجه و ادراک با 20 اسلاید قابل ویرایش می باشد این پاو وینت مربوط به درس سوم روانشناسی پایه یازدهم دوره دوم متوسطه می باشد اسلایدهای این پاو وینت خلاصه درس سوم احساس و توجه و ادراک می باشد موضوعات مطرح شده در پاو وینت روانشناسی: محرومیت حسی محرک حواس مختلف محرکهای محیطی را چگونه انتخاب می کنیم؟ آیا به همه آنچه توجه داریم آگاهی کامل ...دریافت فایل

مشاهده متن کامل ...