آقای یحیی رزاقی که چند صباحی در کار مدیریت فوتبال در داخل و خارج کشور فعالیت می د ،چند صباحی هست مدیر برنامه های ورزشی دو چهره سرشناس عرصه فوتبال (آقایان مجتبی تقوی و حمید درخشان)شده اند ،و در این مدت کوتاه توانسته اند از چند باشگاه داخلی و خارجی پیشنهاد کار برای این دو مربی سرشناس بگیرند و بعضا بر سر میز مذاکره هم بنشینند ،که در آ ین پیشنهادات از سوی باشگاههای مس کرمان و بادران لیگ یکی و صبای قم و استقلال خوزستان لیگ برتری برای ارائه برنامه کاری این دو مربی سرشناس دعوت به همکاری شده اند ،لازم بذکر است آقای تقوی قبلا با باشگاه صبای قم مذاکرات اولیه را انجام داده بودند و به توافقاتی نیز دست پیدا کرده بودند،بزودی مقصد این دو مربی مشخص خواهد شد ،در ضمن در کادر فنی آقای تقوی ،آقای یحیی رزاقی بعنوان یکی از دستیارانش فعالیت خواهند نمود.

مشاهده متن کامل ...