http://uupload.ir/files/ingy_%d9%86%db%8c%d9%85%db%8c.jpg نیمی از ن و یک سوم مردان در طول عمرشون به سکته، زوال عقل یا پارکینسون دچار میشن! این آمار هشدار دهنده طی تحقیقی 25 ساله بدست آمده و اهمیت تلاش برای پیشگیری از این بیماری ها رو نشون میده. wonders


مشاهده متن کامل ...