چ وضعشه! از اول تا عا شو نوشته بودم حالا قبلا میخاستی از صفحه نوشتن خارج بشی هزار بار ازت میپرسیدااااا! حالا برا خودش رفرش میکنه

مشاهده متن کامل ...