تصاویر ره و در چند کیلومتری مرز در لبنان مراسم سالگرد ارتحال ره در افغانستان حرف حق به گوش هر انسانی که هنوز انسانیت در او زنده است برسد او را متحول خواهد کرد

مشاهده متن کامل ...