سخنران: حجت ال والمسلمین بابائیان مکان: رواق (ره) چرا باید انسان از خدا بترسد؟ خدا که مهربان است؛ پس چه دلیلی دارد که انسان خوف از خدا را در دل داشته باشد؟ یکی از صفات خداوند عدل است. طبق این صفت، خداوند ظلم به خود و دیگران را نمی ‏پسندد و عد او ایجاب می‏ کند که انسان از ظلم و تعدی پرهیز کند و گر نه، موستوجب عذاب الهی می ‏شود. حضرت علی(ع) فرمودند: «یکی از صفات انسان پارسا این است که خدا ترس است و این ترس در همه مراحل زندگی و در هنگام انجام هر عملی، همراه اوست.» انسان باید در همه جا، چه در مناسبات اجتماعی و و چه رفتار با اعضای خانواده و محل کار و در هنگام معاملات اقتصادی، مواظب باشد که مرتکب ظلم به دیگران نشود. (ص) فرمودند: «دو دسته از مردم زودتر از دیگران وارد بهشت می ‏شوند: اول، انی اخلاق نیکو دارند و بعد، انی که تقوای الهی داشته باشند، یعنی خدا ترس باشند.» ی که از خدا می ترسد، طبق آیات قرآن عمل می‏کند. بهشت منزل و مأوای او است.

مشاهده متن کامل ...