سخنران: حجت ال ماندگاری مکان: حرم مطهر رضوی اعتقاد به معاد نه تنها مشکلات روحی و روانی انسانها را حل می کند بلکه این عقیده در تعدیل و ی فضائل اخلاقی، و تامین عد اجتماعی نقش موثری ایفا می کند. تمام جهات خوب دنیوی و ا وی در سایه تقوای الهی بدست می آید و حضرت علی (ع) در خطبه همام، صفات بسیار زیادی برای متقین بیان می کند و نبی مکرم (ص) نیز بارها به مردم بیان داشت که عرب بر عجم و سیاه بر سفید برتری ندارد و برتری فقط در گرو تقوای الهی است. ایمان به معاد منشأ حرکت در مسیر تعالی معنوی و تکامل و تحرک در امور دنیوی است چرا که اعتقاد به معاد صحنه زندگی بشر را گسترش می دهد، شه نابود شدن را می زداید و نیروی امید را در ضمیر انسان تشدید می کند.

مشاهده متن کامل ...