خلاصه جدیدترین بهترین اطلاعات، اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در خلاصه بخوانید

رفیق
جملات زیبا و مذهبی - رفیق رفیق
درخواست حذف اطلاعات
یکی به رفیقش زنگ زد گفت 400 هزار تومان احتیاج دارم داری بدی ؟ دوستش گفت شب بیا فلان آدرس و پولو بگیر .. شب شد زنگ زد دید گوشیش خاموشه !! رفت به آدرس تعیین شده دید اونجاست ! گفت پول نداری ، چرا گوشی رو خاموش میکنی ؟! گفت خاموش ن ، فروختمش ... بگیر اینم پولش رفیق ... برگرفته از کتاب دلفین ها پرواز می کنند / جلد 2

مشاهده متن کامل ...
حکایت
جملات زیبا و مذهبی - حکایت حکایت - ﺟﻮﺍﻥ ,ﺣﺮﮐﺖ ,ﻧﮕﺎﻩ ,ﻧﺸﺴﺘﻪ ,ﺑﺎﺭﺍﻥ ,ﻫﯿﺠﺎﻥ ,ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ
درخواست حذف اطلاعات
این داستان رو حتما بخونید. داستان تعجب ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺴﺮ25ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﻗﻄﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎﺭ ﭘﺴﺮ25ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺷﺪ.ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺬﺕ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ،ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ:ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺩ. ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ5ﺳﺎﻟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ،ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ،ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﭼﮑﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺬﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ:ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ.ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ.ﺁﺏ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﮑﯿﺪ. ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﭼﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ ﭘﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﮔﻔﺖ:ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ.ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ... اگه خوشتون اومد نظر یادتون نره

مشاهده متن کامل ...
حدیث هایی از حسین
جملات زیبا و مذهبی - حدیث هایی از حسین حدیث هایی از حسین - ثواب ,سلام
درخواست حذف اطلاعات
هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق یدنـد. ----------------------------------------------------------------------------------------------- گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است. ---------------------------------------------------------------------------------------------- گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است. ---------------------------------------------------------------------------------------------- سلام هفتاد حسنه و ثواب دارد شصت و نه ثواب از برای سلام کننده و یک ثواب برای جوابگو است (با وجود آنکه سلام مستحب ولی جواب دادن آن واجب است). ---------------------------------------------------------------------------------------------- هر که خدا را ، آن گونه که سزاوار اوست ، بندگی کند ، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.

مشاهده متن کامل ...
فضیلت ماه مبارک رمضان
جملات زیبا و مذهبی - فضیلت ماه مبارک رمضان فضیلت ماه مبارک رمضان - وآله ,علیه ,الله ,اکرم ,رمضان ,علیه وآله ,الله علیه , اکرم ,مبارک رمضان
درخواست حذف اطلاعات
«رمضان» در لغت از «رمضاء» به معناى شدت حرارت گرفته شده و به معناى سوزانیدن مى باشد. [1] چون در این ماه گناهان انسان بخشیده مى شود، به این ماه مبارک رمضان گفته اند. اکرم(صلى الله علیه وآله) مى فرماید: «انما سمى الرمضان لانه یرمض الذنوب; [2] ماه رمضان به این نام خوانده شده است، زیرا گناهان را مى سوزاند.» رمضان نام یکى از ماه هاى قمرى و تنها ماه قمرى است که نامش در قرآن آمده است. در این ماه کتاب هاى آسمانى قرآن کریم، انجیل، تورات، صحف و زبور نازل شده است. [3] این ماه در روایات ى ماه خدا و میهمانى امت اکرم(صلى الله علیه وآله) خوانده شده و خداوند متعال از بندگان خود در این ماه در نهایت کرامت و مهربانى پذیرایى مى کند; اکرم(صلى الله علیه وآله) مى فرماید: «ماه رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان، ماه امت من است، [4] هر همه این ماه را روزه بگیرد بر خدا واجب است که همه گناهانش را ببخشد، بقیه عمرش را تضمین کند و او را از تشنگى و عطش دردناک روز قیامت امان دهد.» [5] این ماه، در میان مسلمانان از احترام، اهمیت و جایگاه ویژه اى برخوردار و ماه سلوک روحى آنان است و مؤمنان با مقدمه سازى و فراهم زمینه هاى معنوى در ماه هاى رجب و شعبان هر سال خود را براى ورود به این ماه شریف و پربرکت آماده مى کنند، و با حلول این ماه با شور و اشتیاق و دادن اطعام و افطارى به نیازمندان، شب زنده دارى و عبادت، تلاوت قرآن، دعا، استغفار، دادن صدقه، روزه دارى و... روح و جان خود را از سرچشمه فیض الهى سیراب مى کنند.

مشاهده متن کامل ...
هشت صفتی که شیعیان حقیقی دارند
جملات زیبا و مذهبی - هشت صفتی که شیعیان حقیقی دارند هشت صفتی که شیعیان حقیقی دارند - باشند ,آنان ,آنکه دارای ,دارای چنین ,چنین صفاتی ,صفاتی باشند ,شناخته نمی شوند ,چنین صفاتی باشند ,آنان شناخته نمی شوند
درخواست حذف اطلاعات
باقر(ع) فرموده اند: "ای جابر" شیعه ما نیست مگر ی که تقوای الهی داشته و از او اطاعت کند و آنان شناخته نمی شوند مگر آنکه دارای چنین صفاتی باشند... به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر(ع) فرموده اند: "ای جابر" شیعه ما نیست مگر ی که تقوای الهی داشته و از او اطاعت کند و آنان شناخته نمی شوند مگر آنکه دارای چنین صفاتی باشند: 1- تواضع و خشوع 2- ادای امانت 3- کثرت یاد خدا 4- روزه و 5 - نیکی به والدین 6- رسیدگی و وارسی به همسایگان فقیر، مستمندان، قرض داران و یتیمان. 7- راستگویی و تلاوت قرآن 8- حفظ زبان از مردم و سخن نگفتن به جز نیکی و آنان (شیعیان ما) در هر کار، امین قوم و عشیره خود باشند. منابع: 1- تحف العقول، ص 296 2- صفات الشیعه، ص 11، ح 22 3- کافی، ج 2، ص 75 4- امالی طوسی، ص 735، م 46، ح 1 5- آموزه های اخلاقی در کلام معصومین(ع)، نوشته آیت الله مهدس مهدوی.

مشاهده متن کامل ...
حکمت خدا
جملات زیبا و مذهبی - حکمت خدا حکمت خدا - یقین دارم
درخواست حذف اطلاعات
خدایا ممنون بابت آدمای خوووووب و مهربون زندگیم علاوه بر شما خوبان از یه نفر آدم خوب و با خدا هم خواهش کرده بودم ک واسم دعا کنه امروز اومد نتیجه رو پرسید گفتم اونقدر روسیام ک خدا نخواست برم کربلا گفت: اصلا قبول ندارم این حرفو...اگه ایمان داشته باشی ک خدا همیشه صلاح بنده شو می خواد دیگه اینجوری حرف نمی زنی گفت تووو بندگی خدارو نه بندگی خواسته ی دلت رو . . . . الحمدلله من همیشه به حکمت خدا معتقدم. درسته امروز بی نهایت دلم گرفت و خیلی گریه ...اونقدر ک چشام بدجوری می سوزه...اما به این یقین دارم ک صلاحم توو این بوده ک اسمم انتخاب نشه به اینم یقین دارم ک وقتی خدا یه چیزی رو نمیده در نظر داره ک یه چیزی بهتر از اونو بده . . . ناامید نمیشم....بازم منتظر کربلا می مونم. ان شاالله قسمت همه مون بشه بریم زیارت ارباب تشنه لب. الهی آمییییییییییین

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
چند توصیه به عروس خانم ها برای چیدمان منزل خدمات مختلف تولید یاری شیری افزایش تولیدی اقتصادی درمورد مرغداری محصولات زراعی استقلال اقتصادی تحقیق درمورد تحقیق درمورد مرغداری چند لحظه با 1 پارتیشن پاراوان پاروان قیمت اداری پارتیشن اداری قیمت انواع پارتیشن تکجداره اعطای نمایندگی ترین زمان شرایط مناسب پرداخت انواع وام طلائی از 20تا 200 آیانیازمند انواع باربری پارک وی حمل اثاثیه منزل در پارک وی یازده مرداد ۹۷ کنکور و باقی قضایا ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال مقدار لازم برای درست مایع حباب ساز معنا در مانی چیست آهنگ جدید محمد رضا ساعی به نام آسمونای شمال درجه ی مقاومت سایشی authentic australia nba jerseys outlet he didn t make his debut فکر خیلی از سواد بهتر است تاکید استاندار خوزستان بر سرعت بخشی تکمیل واحد فولادسازی شرکت فولاد شادگان طرح درس روزانه و سالانه آمادگی دفاعی دهم ساعت زیبا زمان دارای دستبند میباشد گارانتی تعویض نصب مارکت ک نت مخمس امپراطور به غزل فرشیدورد زندگی نامه حسین شریعتمداری بهترین آ ین هفته داستان در مورد ضرب المثلتوانا بود هرکه دانا بود deportivas asics mujer baratas آهنگ جدید پیمان سهر به نام عشقم نرو رتبه قبولی داروسازی آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه ایثارگران مهدی مرادپور انرژی درمانی لوگوی بانک ملی خندوانه 11 داد معنی جمله سرگشته محضیم در این وادی حیرت عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی مطالب و اخبار سایت خلاصه به صورت اتوماتیک و در لحظه از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و با درج لینک مرجع نمایش داده میشود. در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر میباشد. ثبت درخواست حذف اطلاعات با کلیک بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ امکان پذیر میباشد.
Copyright © Kholase All Rights Reserved.