هاشمی مقدم: شبکه سیاست گذاری شمس چند روز پیش، ت ترکمنستان در اقدامی شگفت انگیز، ورود مسافران ایرانی از مرز باجگیران را ممنوع ساخت و برای کامیون های ایرانی که قصد ورود به خاک این کشور داشتند نیز، عوارض ورودی را به طور یک جانبه از پانصد دلار به هزار و هشتصد دلار (یعنی تقریباً چهار برابر) رساند. این رفتار ت ترکمنستان را اگر در کنار دیگر رفتارهایش در برابر ایرانیان قرار بدهیم (زندانی تعداد زیادی از رانندگان ترانزیت ایرانی به بهانه های واهی؛ برخوردهای خشن و زشت با ماهیگیران ایرانی در محدوده آب های مرزی -علیرغم اینکه تقریباً همه این ماهیگیران، هم تباران ترکمن خودشان، اما با ملیت ایرانی هستند- سخت تر صدور روادید برای ایرانیان و مشروط آن به رزرو هتل های لو در این کشور و ...)، می توان به سیاست های ایران ستیزانه در منش مسئولین این کشور پی برد. به نظر می آید بخشی از این سیاست ها به دلیل نفوذ عربستان در کشورهای آسیای میانه باشد که در نبود برنامه منسجم فرهنگی از ایران، سعودی ها از ی و و ترکیه ای ها از دیگرسو به خوبی در حال پر این خلأ هستند...

مشاهده متن کامل ...