فرارو- هاشمی مقدم؛ برخلاف همه فرودگاه های بزرگ در دنیا که سیستم دسترسی به آنها شامل مترو، اتوبوس و یا ترکیبی از هر دو می شود، فرودگاه ایران از سال 1383 که گشایش یافت تاکنون تنها در اختیار تا ی داران بوده و قول مسئولین برای راه اندازی اتوبوس شهری و مترو به مقصد این فرودگاه، با گذشت دوازده سال، همچنان عملی نشده است. اصولاً در کشور ما تعجیل در گشایش و افتتاح پروژه های عمرانی از ی و، و نادیده گرفتن و نسنجیدن بسیاری از زوایا و ابعاد از سوی دیگر باعث می شود که یک طرح و پروژه، تا چندین دهه پس از گشایش، همچنان با کمبودهای اساسی روبرو باشد...

مشاهده متن کامل ...