منتشر شده در وبسایت انسان شناسی و فرهنگ: تصویر: قنات روستای جغدان که اکنون در اثر بی توجهی رو به خشکی است. استان چهارمحال و بختیاری به عنوان استانی پر آب که از ی و سرچشمه های پر آب ترین رودخانه ایران، کارون و از سوی دیگر پر آب ترین رودخانه حوضه مرکزی کشور، یعنی زاینده رود را تأمین می کند، چند سالی است که خود با مشکل آب روبرو شده است. این در حالی است که اقتصاد این استان بر پایه کشاورزی می چرخد که خود، پر مصرف ترین بخش آب در ایران و دنیا است. اما نه کشاورزی این استان هنوز توانسته آب را به شیوه ای بهینه مصرف کند، نه توانسته منابع و شیوه های سنتی و سازگار با طبیعت آبیاری (همچون قنات) را نگه دارد، و نه در آموزش دادن شیوه های مصرف آب (چه خانگی و چه کشاورزی) به مردم استان کامی ای به دست آورده است. در اینجا چند تجربه تازه که نشان از بی برنامگی در زمینه مدیریت منابع آب در این استان است معرفی می شود. هرچند موارد بسیاری زیادی را می توان به آنها افزود، اما تنها بیان همین چند مورد کافی است برای فهم اینکه چرا یکی از پر آب ترین استانهای کشور دارد وارد بحران های جدی در زمینه آب می شود...

مشاهده متن کامل ...