همین دو هفته پیش بود که در فارسی ، مفصلا شرح داده بودم که بازار گردشگری ما بیش از آنکه به غرب، باید توجه اش به شرق باشد. به ویژه همسایگانی چون عربها. حالا خبر کوتاه را می خوانم: رو مه چهارزبانه گردشگری «کیمیای ایران» به جمع رو مه های کشور افزوده شد. به جز زبان فارسی و انگلیسی، عربی و ترکی، دو زبان دیگر را تشکیل می دهند و این برای من، خبر بسیار امیدوارکننده ای است. سریعاً از بچه های خبرگزاری ایرنا که خبر را از آنجا خوانده ام، شماره سردبیر را پیدا می کنم و قول و قرار برای مصاحبه ای که در رسانه های ایرانی (همچون انسان شناسی و فرهنگ ، و فرارو ) منتشرش و در زیر می خوانید:...

مشاهده متن کامل ...