لینک مطلب کامل در اینجا:
http://rch.ac.ir/article/details/11480 دلفان­های لرستان این طوایف را شامل می­شوند: اولاد قباد، ایتوند (اویتوند)، باله­ وند، باواری، پادِروند، بشرآمد، بیژنوند، چاواری، خیرغلام، سنج ، فلک­الدین، قلایی، کاکاوند، کرمعلی، مال مومه، موسیوند، میربگ و نورعلی.


مشاهده متن کامل ...