سریال بازی تخت و تاج game of thronesفصل هفتم سریال بازی تخت و تاج


قسمت 01

قسمت 01 با کیفیت 480 hd.tv {لینک }

قسمت 01 با کیفیت 480 web.rip {لینک }

قسمت 01 با کیفیت x265 {لینک }

قسمت 01 با کیفیت 720 {لینک }

قسمت 01 با کیفیت 1080 {لینک } حجم: 3.5 گیگ

قسمت 01 با کیفیت 1080 {لینک } حجم: 1.5 گیگ

قسمت 01 با کیفیت 1080p*265 {لینک }
زیرنویس قسمت 1 فصل 7 game of thrones

====================================


قسمت 02

قسمت 02 با کیفیت 480 {لینک }

قسمت 02 با کیفیت 720 {لینک }

قسمت 02 با کیفیت 1080 {لینک } حجم: 3.5 گیگ

قسمت 02 با کیفیت 1080 {لینک } حجم: 1.5 گیگ

قسمت 02 با کیفیت 1080p*265 {لینک }
زیرنویس قسمت 2 فصل 7 game of thrones
======================================


قسمت 03

قسمت 03 با کیفیت 480 {لینک }

قسمت 03 با کیفیت 720 {لینک }

قسمت 03 با کیفیت 1080 {لینک } حجم: 4.2 گیگ

قسمت 03 با کیفیت 1080 {لینک } حجم: 1.6 گیگ

قسمت 03 با کیفیت 1080p {لینک } حجم: 800 مگ
زیرنویس قسمت 3 فصل 7 game of thrones
========================================

قسمت 04

قسمت 04 با کیفیت 480 {لینک }

قسمت 04 با کیفیت 720 {لینک }

قسمت 04 با کیفیت x265 {لینک }

قسمت 04 با کیفیت 1080 {لینک } حجم: 1.3 گیگ

قسمت 04 با کیفیت 1080p x265 {لینک } حجم: 721 مگ


زیرنویس قسمت 4 فصل 7 game of thrones
========================================

قسمت 05

قسمت 05 با کیفیت 480p hd.tv {لینک }

قسمت 05 با کیفیت 480p web.rip {لینک }

قسمت 05 با کیفیت {لینک }

قسمت 05 با کیفیت x265 {لینک }

قسمت 05 با کیفیت 1080 {لینک } حجم: 1.5 گیگ

قسمت 05 با کیفیت 1080p x265 {لینک } حجم: 704 مگ

زیرنویس قسمت 5 فصل 7 game of thrones

=====================================

قسمت 06 اورجینال


قسمت 06با کیفیت 480p web.rip {لینک }

قسمت 06 با کیفیت .web.h264-tbs {لینک }

قسمت 06 با کیفیت x265 {لینک }

قسمت 06 با کیفیت کم حجم {لینک }

قسمت 06 با کیفیت 1080 {لینک }

قسمت 06 با کیفیت 1080p x265 کم حجم {لینک }

زیرنویس قسمت 6 فصل 7 game of thronesمشاهده متن کامل ...