تحقیق تاریخ نگاری در دوره پهلویتحقیق-تاریخ-نگاری-در-دوره-پهلویبخش اول کلیات « مختصری از تاریخ نگاری در ایران تا عصر پهلوی » نتیجه می گوید: «نخستین بار ایرانیان تاریخ را درک د و آن را به دورانهای مختلف تقسیم د» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می کند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….». غرض فایل

مشاهده متن کامل ...