اصطلاح بازاری دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ(digital marketing) از دو دهه پیش تاکنون به عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت بازاری و نیزمدیریت تبلیغات مورد اشاره قرار می گیرد. اما با توجه به توسعه فناوری اطلاعات طی سالهای اخیر، افزایش متوسط زمان آنلاین بودن کاربران، استفاده گسترده از موبایل و افزایشضریب نفوذ اینترنت در جهان، امروزه به عنوان یک دانش و تخصص مستقل مورد توجه قرار می گیرد. تعریف بازاری دیجیتال سایت hubspot که از سایت های معتبر در حوزه بازاری دیجیتال و استراتژی محتوا محسوب می شود در تعریف بازاری دیجیتال به این نکته اشاره کرده است که این عبارت، یک چتر مفهومی محسوب می شود. ادامه مطلب

مشاهده متن کامل ...