هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق شال عشق مناسب برای خانم هایی که شال خوشنویسی و کلاسیک می خواهند. متن شعر به خط نستعلیق نوشته شده و در دو سمت شال چاپ شده است. رنگ بندی شال و نوشته با یکدیگر هم خوانی دارد و از یک رنگ معمولی و ثابت استفاده نشده است. جنس این شال....

مشاهده متن کامل ...