شرکت سایتال ارائه دهنده ی سیستم های مدیریتی کارت هوشمند فرهنگی ،وب کیوسک و تمامی تجهیزات مربوطه برای شرکت های نفت و پتروشیمی می باشد. شرکت سایتال ارائه دهنده ی سیستم های مدیریتی کارت هوشمند فرهنگی ،وب کیوسک و تمامی تجهیزات مربوطه برای شرکت های نفت و پتروشیمی می باشد.


مشاهده متن کامل ...