ورودی های تلفنی توسط مشتری: شرکت سایتال با توجه به تخصص خود در زمینه سیستمهای گویا و ارتباط با مشتری، اقدام به پیاده سازی سیستم رزرواسیون رستوران نموده است: ادامه مطلب

مشاهده متن کامل ...