بسته آموزش 32 پروژه خلاقانه و ابتکاری کاروفناوری با این مجموعه شامل پروژه های زیر است. noavari.projects
======================= 38 ideas with plastic bottles
alarm door
battle marble
best life s for plastic bottle
desktop game from cardboard
egg drop
flying cup
flying propeller rotor toy
life s for sharpener
make pinball from cardboard
make toy with brilliant ideas
make your own candle
marble desktop game
mini golf game
mini pump
mini toy for kids
origami swan
origami swan
paper fidget spinner
phone holder
popcorn machine
robotic arm
rubber band plane
rubber plane
safe with combination lock
school s
sensitive balance
simple life s
spinner
tape cutter
toy car
water bottle mouse rat t حجم 1 گیگابایت در ادامه مطلب برای بسته آموزش پروژه های خلاقانه و مبتکرانه کاروفناوری روی لینک زیر کلیک کنید. پروژه های خلاقانه و ابتکاری با پرداخت وجه دلخواه در صورت رضایت از فایل مورد نظر پرداخت آنلاین

مشاهده متن کامل ...