چیزی که باید به طور حتم بدانیم این است که لغزش نشان می دهد آن طور که باید و شاید و بطور جدی بر روی بهبودی خود تمرکز نکرده ایم و به همین علت نتوانسته ایم تغییرات بزرگی در سبک و روش زندگی خودمان ایجاد کنیم. اولین و مهمترین کار این است که مانند یک انسان عاقل و بالغ، مسئولیت بهبودی خود را بر عهده بگیریم. شاید لازم باشد که سیستم فکری خود را تغییر دهیم و یا خیالبافی هایی نظیر اینکه سایرین مس مراقبت از ما هستند خداحافظی کنیم و زندگیمان را نه بر اساس توهم و خیال، بلکه بر اساس واقعیت های موجود بنا کنیم. شاید لازم باشد که ما خودخواه باشیم و نیازها، رفاه، و آسایش خودمان را در اولویت قرار دهیم؛ نه آنکه وقتمان را برای راضی نگاه داشتن دیگران تلف کنیم. شاید لازم باشد از دوستان قدیمی ، خانواده و یا کلیه انی که باعث می شوند تا دوباره فکر مصرف مواد به سر ما بزند فاصله بگیریم. این گونه تصمیمات اگرچه بسیار سخت و دشوار هستند اما بخشی از فرایند بهبودی ما به شمار می آیند و ما به عنوان معتادانی که همواره در خطر بازگشت به اعتیاد قرار داریم، لازم است که برای جلوگیری از لغزش مجدد، به همه آنها عمل کنیم، تا بتوانیم از زندگی جدید و عاری از اعتیاد خود در بهبودی لذت ببریم.

مشاهده متن کامل ...