ارشا اقدسی از هنرمندان جوان و خوش آتیه در عرصه بازیگری سینما و تلویزیون در ایران است . وی مربی آیکیدو به معنی (طریقت هماهنگی روح و روان) یک هنر رزمی ژاپنی است و حرفه ای اصلی او بدلکار میباشد. ø§ø±ø´ø§ ø§ù‚ø¯ø³ûŒ ادامه مطلب

مشاهده متن کامل ...