خلاصه جدیدترین بهترین اطلاعات، اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در خلاصه بخوانید


آگهی گزارش سایت nosyar امکانات سایت

مطالب مرتبط با آگهی گزارش سایت nosyar امکانات سایت از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
امکانات سایت nosyar.ir
درخواست حذف اطلاعات
امکانات سايت nosyar.ir 1- ارسال به سامانه سلامت تبادلات hix 2- گزارش نسخه های ارسال شده به hix 3- یکپارچه سازی گزارشات آ ماه مراکز 4- گزارشگیری از نسخ آ ماه 5- بررسی دیسکت 6- گزارش های آماری 7- جستجو در بین توزیع کنندگان دارو 8- آگهي تبادلات دارو 9- آگهي مسئول فنی ...

مشاهده متن کامل ...
امکانات سایت nosyar.ir
درخواست حذف اطلاعات
امکانات سايت nosyar.ir 1- ارسال به سامانه سلامت تبادلات hix 2- گزارش نسخه های ارسال شده به hix 3- یکپارچه سازی گزارشات آ ماه مراکز 4- گزارشگیری از نسخ آ ماه 5- بررسی دیسکت 6- گزارش های آماری 7- جستجو در بین توزیع کنندگان دارو 8- آگهي تبادلات دارو 9- آگهي مسئول فنی ...

مشاهده متن کامل ...
امکانات سایت nosyar.ir
درخواست حذف اطلاعات
امکانات سايت nosyar.ir 1- ارسال به سامانه سلامت تبادلات hix 2- گزارش نسخه های ارسال شده به hix 3- یکپارچه سازی گزارشات آ ماه مراکز 4- گزارشگیری از نسخ آ ماه 5- بررسی دیسکت 6- گزارش های آماری 7- جستجو در بین توزیع کنندگان دارو 8- آگهي تبادلات دارو 9- آگهي مسئول فنی ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 1- این سايت را اری است که داروخانه ها فارغ از آنکه نس ( دیسکت آ ماه ) را از چه نرم افزاری تهیه کرده اند اقدام به بررسی صحت موارد مورد نظر بیمه کنند تا از ورات آنها جلوگیری کند این فرایند در سايت با عنوان بررسی دیسکت شناخته می شود. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 4-از آنجاییکه فایل نس با فرمت خاص نوشته می شود قابل گزارشگیری و پیگیری نیست. در سايت امکان تهیه گزارش به صورت ا ل و خوانا و قابل درک از این گزارشات(نس ها) در بخش گزارش در نظر گرفته شده است. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 5- داروسازها در این سايت امکان خواهند داشت برای استخدام پرسنل مورد نیاز خود در داروخانه و یا یافتن دارو در بین پرسنل ثبت شده و تایید شده در سايت آگهي دهنده استفاده کنند. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
آیا نس یار اعتبار آگهی دهنده ها را بررسی می کند؟
درخواست حذف اطلاعات
آیا نس یار اعتبار آگهي دهنده ها را بررسی می کند؟ خیر. با توجه به آنکه این سايت در سراسر ایران فعالیت می کند و امکان بررسی صحت اعتبار آگهي دهندگان سراسر کشور و بررسی مشخصات آنها با مراجعه ذی صلاح نمی باشد. نس یار تنها بستری برای ثبت آگهي مهیا نموده است و بررسی اعتبار آگهي و آگهي دهنده بر عهده کاربران می باشد. ...

مشاهده متن کامل ...
امکان گزارش های آماری در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
امکان گزارش های آماری در سايت نس یار در این گزارش شما می توانید آمار تجویز تعداد اقلام دارو توسط یک پزشک و میزان مصرف های دارو و مواردی از قبیل ارزش ریالی نسخه را بر اساس دیسکت سازمان های بیمه ی ان یا مختلف داشته باشید. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
استفاده از سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
استفاده از سايت نس یار شما می توانید پس از بارگذاری فایل های نس ( دیسکت آ ماه ) آن ها را بررسی نموده تا از ورات داروخانه جلوگیری کنید. همچنین امکان ارسال اطلاعات این فایل ها به سامانه تبادل اطلاعات سلامت(hix) مهیا شده است. داروسازها و سازمان هایی که دارای چند داروخانه می باشند و در سرجمع سازی و یکپارچه نسخ این داروخانه ها با مشکل مواجه هستند، می توانند با استفاده از عملیات سرجمع سايت به راحتی دیسکت یکپارچه تهیه کنند. داروخانه ها و سازمان هایی که نیاز به تهیه گزارشات آماری مصرف، پزشکان و یا هر گزارش قابل است اج از فایل نس را دارند، می توانند از بخش گزارشات استفاده کنند و یا گزارش مورد نظر خود را از بخش تماس با ما سفارش دهند. همچنین در سايت امکان ثبت آگهي جهت تبادل دا ...

مشاهده متن کامل ...
امکان جستجو در بین همکاران در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
امکان جستجو در بین همکاران در سايت نس یار اگر به دنبال تبادل دارو با سایر داروخانه ها، یا در پی مسئول فنی هستید نس یار امکان ثبت آگهي در بین همکارانتان را به شما می دهد. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
نحوه پرداخت و بسته ها در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
نحوه پرداخت و بسته ها در سايت نس یار تعرفه های در نظر گرفته شده برای عملیات ها در صفحه تعرفه ها قرار داده شده است. برای عملکردهای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی و ارسال به hix، هزینه ها به ازای هر نسخه محاسبه می شود. هر چند با توجه به سیاست سايت، ارسال به hix در حال حاضر رایگان است. برای گزارشات و آگهي ها تعرفه ثابت در نظر گرفته شده است. برای دریافت این هزینه ها از اعضای سايت یک حساب کاربری برای آنها ایجاد شده است که ابتدا آن را شارژ می کنند. این شارژ با توجه به نوع داروخانه و عملکردهای مورد نیاز آن ها متفاوت خواهد بود برای یک داروخانه کوچک 50000 ریال می تواند جوابگوی دوماه کارکرد باشد و برای یک داروخانه بزرگ زنجیره ای که از گزارش های آماری ، یکپارچه سازی و بررسی دیسکت استفا ...

مشاهده متن کامل ...
آیا نس یار اعتبار آگهی دهنده ها را بررسی می کند؟
درخواست حذف اطلاعات
آیا نس یار اعتبار آگهي دهنده ها را بررسی می کند؟ خیر. با توجه به آنکه این سايت در سراسر ایران فعالیت می کند و امکان بررسی صحت اعتبار آگهي دهندگان سراسر کشور و بررسی مشخصات آنها با مراجعه ذی صلاح نمی باشد. نس یار تنها بستری برای ثبت آگهي مهیا نموده است و بررسی اعتبار آگهي و آگهي دهنده بر عهده کاربران می باشد. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
استفاده از سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
استفاده از سايت نس یار شما می توانید پس از بارگذاری فایل های نس(دیسکت آ ماه) آن ها را بررسی نموده تا از ورات داروخانه جلوگیری کنید. همچنین امکان ارسال اطلاعات این فایل ها به سامانه تبادل اطلاعات سلامت(hix) مهیا شده است. داروسازها و سازمان هایی که دارای چند داروخانه می باشند و در سرجمع سازی و یکپارچه نسخ این داروخانه ها با مشکل مواجه هستند، می توانند با استفاده از عملیات سرجمع سايت به راحتی دیسکت یکپارچه تهیه کنند. داروخانه ها و سازمان هایی که نیاز به تهیه گزارشات آماری مصرف، پزشکان و یا هر گزارش قابل است اج از فایل نس را دارند، می توانند از بخش گزارشات استفاده کنند و یا گزارش مورد نظر خود را از بخش تماس با ما سفارش دهند. همچنین در سايت امکان ثبت آگهي جهت تبادل دار ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 2- از سال 94 داروخانه ها م م شده اند که یک نسخه از نسخ را به صورت اینترنتی به سازمان غذا و دارو تحت عنوان سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت hix نیز ارسال کنند که بسیاری از نرم افزارها با توجه به مشکلات پیش رو این قابلیت را ندارند. این فرایند تحت عنوان ارسال به hix در سايت در نظر گرفته شده است نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
امکان گزارش تبادلات hix در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
امکان گزارش تبادلات hix در سايت نس یار در این بخش داروخانه می تواند مشاهده کند که چه تعداد نسخ به تفکیک بیمه ها به سامانه تبادلات سلامت ارسال شده و چه تعدادی به دلیل کامل نبودن اطلاعات به سامانه تبادلات سلامت ارسال نشده است. نس یار ارسال به hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
برای ثبت نام و استفاده از سایت نس یار چه اطلاعاتی لازم است؟
درخواست حذف اطلاعات
برای ثبت نام و استفاده از سايت نس یار چه اطلاعاتی لازم است؟ برای ثبت نام در سايت کافیست شماره تلفن همراه و ایمیل خود را وارد کنید. رمز ورود به سايت برای شما پیامک خواهد شد و یک شارژ هدیه به شما تعلق خواهد گرفت. برای استفاده از سايت، علاوه برآنکه باید میزان شارژ کافی برای هر عملیات را داشته باشید با توجه به اطلاعات لازم در هر عملیات اطلاعات شما در صفحه پروفایل باید پر شده باشد. مثلا برای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی، نام کامل داروخانه، شهر و پروانه داروخانه که در نس قرار می گیرند ا امی است یا برای ارسال به hix کد ثبت شده در سامانه، اطلاعات موسس، اطلاعات مسئول فنی و اطلاعات نسخه پیچ نیاز می باشد. برای ثبت آگهي نیز نیاز است که نام، تلفن، آدرس و سمت خود را در بخش پروفایل ...

مشاهده متن کامل ...
نحوه پرداخت و بسته ها در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
نحوه پرداخت و بسته ها در سايت نس یار تعرفه های در نظر گرفته شده برای عملیات ها در صفحه تعرفه ها قرار داده شده است. برای عملکردهای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی و ارسال به hix ، هزینه ها به ازای هر نسخه محاسبه می شود. هر چند با توجه به سیاست سايت، ارسال به hix در حال حاضر رایگان است. برای گزارشات و آگهي ها تعرفه ثابت در نظر گرفته شده است. برای دریافت این هزینه ها از اعضای سايت یک حساب کاربری برای آنها ایجاد شده است که ابتدا آن را شارژ می کنند. این شارژ با توجه به نوع داروخانه و عملکردهای مورد نیاز آن ها متفاوت خواهد بود برای یک داروخانه کوچک 50000 ریال می تواند جوابگوی دوماه کارکرد باشد و برای یک داروخانه بزرگ زنجیره ای که از گزارش های آماری، یکپارچه سازی و بررسی دیسکت استفا ...

مشاهده متن کامل ...
نحوه پرداخت و بسته ها در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
نحوه پرداخت و بسته ها در سايت نس یار تعرفه های در نظر گرفته شده برای عملیات ها در صفحه تعرفه ها قرار داده شده است. برای عملکردهای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی و ارسال به hix ، هزینه ها به ازای هر نسخه محاسبه می شود. هر چند با توجه به سیاست سايت، ارسال به hix در حال حاضر رایگان است. برای گزارشات و آگهي ها تعرفه ثابت در نظر گرفته شده است. برای دریافت این هزینه ها از اعضای سايت یک حساب کاربری برای آنها ایجاد شده است که ابتدا آن را شارژ می کنند. این شارژ با توجه به نوع داروخانه و عملکردهای مورد نیاز آن ها متفاوت خواهد بود برای یک داروخانه کوچک 50000 ریال می تواند جوابگوی دوماه کارکرد باشد و برای یک داروخانه بزرگ زنجیره ای که از گزارش های آماری، یکپارچه سازی و بررسی دیسکت استفا ...

مشاهده متن کامل ...
امکان بررسی دیسکت در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
امکان بررسی دیسکت در سايت نس یار: جهت جلوگیری از ورات نسخ دارویی بستری جهت بررسی فایل دیسکت قبل از مراجعه به سازمانهای بیمه گر ایجاد شده است تا بتوانید علاوه بر مشاهده جزییات ورات، آنها را در قالب فایل گزارش دریافت نمایید. ...

مشاهده متن کامل ...
امکان گزارش تبادلات hix در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
امکان گزارش تبادلات hix در سايت نس یار: در این بخش داروخانه می تواند مشاهده کند که چه تعداد نسخ به تفکیک بیمه ها به سامانه تبادلات سلامت ارسال شده و چه تعدادی به دلیل کامل نبودن اطلاعات به سامانه تبادلات سلامت ارسال نشده است. ...

مشاهده متن کامل ...
درباره نس یار
درخواست حذف اطلاعات
درباره نس یار نظر به استقبال روز افزون داروخانه ها و مراکز بهداشت و کاربران آنها، شرکت پاردیکان سرو برآن شد با تکیه بر تجربیات موفق سالها تلاش خود در زمینه داروخانه، سايتی به نام نس یار طراحی و راه اندازی نماید. هدف از راه اندازی این سايت، سهولت کار داروخانه برای بدست آوردن گزارشات مختلف نسخ ارسالی به مراکز بیمه و ارسال به سامانه معاونت غذا و دارو(hix) و... می باشد. در نس یار شما نه تنها قادر خواهید بود نسخ داروخانه را به سامانه معاونت( تبادل اطلاعات سلامتhix ) ارسال نمایید بلکه می توانیدگزارشات متفاوتی از دیسکت های تهیه شده از نرم افزارهای مختلف داروخانه (فایل nos) داشته باشید. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 1- این سايت را اری است که داروخانه ها فارغ از آنکه نس ( دیسکت آ ماه ) را از چه نرم افزاری تهیه کرده اند اقدام به بررسی صحت موارد مورد نظر بیمه کنند تا از ورات آنها جلوگیری کند این فرایند در سايت با عنوان بررسی دیسکت شناخته می شود. ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 3- برخی از داروسازها دارای چندین داروخانه می باشند و برای ارسال نس ها نیاز به درج و یکپارچه سازی فروش چند داروخانه خود دارند. در سايت عملیاتی با عنوان یکپارچه سازی برای آنها در نظر گرفته شده است که نس داروخانه های مختلف را که upload کرده اند برای آنها یکپارچه می کند. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
برای ثبت نام و استفاده از سایت نس یار چه اطلاعاتی لازم است؟
درخواست حذف اطلاعات
برای ثبت نام و استفاده از سايت نس یار چه اطلاعاتی لازم است؟ برای ثبت نام در سايت کافیست شماره تلفن همراه و ایمیل خود را وارد کنید. رمز ورود به سايت برای شما پیامک خواهد شد و یک شارژ هدیه به شما تعلق خواهد گرفت. برای استفاده از سايت، علاوه برآنکه باید میزان شارژ کافی برای هر عملیات را داشته باشید با توجه به اطلاعات لازم در هر عملیات اطلاعات شما در صفحه پروفایل باید پر شده باشد. مثلا برای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی ، نام کامل داروخانه، شهر و پروانه داروخانه که در نس قرار می گیرند ا امی است یا برای ارسال به hix کد ثبت شده در سامانه، اطلاعات موسس، اطلاعات مسئول فنی و اطلاعات نسخه پیچ نیاز می باشد. ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 2- از سال 94 داروخانه ها م م شده اند که یک نسخه از نسخ را به صورت اینترنتی به سازمان غذا و دارو تحت عنوان سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت hix نیز ارسال کنند که بسیاری از نرم افزارها با توجه به مشکلات پیش رو این قابلیت را ندارند. این فرایند تحت عنوان ارسال به hix در سايت در نظر گرفته شده است ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 2- از سال 94 داروخانه ها م م شده اند که یک نسخه از نسخ را به صورت اینترنتی به سازمان غذا و دارو تحت عنوان سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت hix نیز ارسال کنند که بسیاری از نرم افزارها با توجه به مشکلات پیش رو این قابلیت را ندارند. این فرایند تحت عنوان ارسال به hix در سايت در نظر گرفته شده است ...

مشاهده متن کامل ...
آیا استفاده چندین داروخانه از یک پروفایل امکان پذیر است؟
درخواست حذف اطلاعات
آیا استفاده چندین داروخانه از یک پروفایل امکان پذیر است؟ سايت نس یار محدودیتی برای استفاده چند داروخانه از یک پروفایل ایجاد نکرده است. اما برای عملیات های این سايت اطلاعات از بخش پروفایل گردآوری و ارسال می شود. پس مثلا ارسال اطلاعات یک داروخانه دیگر با کد ثبت شده در سامانه hix داروخانه دیگر منطقی نمی باشد. عواقب ناشی از این نوع استفاده برعهده کاربران می باشد. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

مشاهده متن کامل ...
سامانه hix در سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
سامانه hix در سايت نس یار سامانه hix چیست؟ سامانه ای برای تبادل اطلاعات و تراکنش های دارویی و کوتاه شده عبارت health information exchange، به معنی سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یک میان افزار پیام ت. وظیفه سامانه hix ، تبادل اطلاعات میان سازمان ها و مراکز تعریف شده در حوزه بهداشت است. نسخه به عنوان سندی که توسط پزشک تولید شده، نسخه پیچی توسط داروخانه و پس از تحویل به بیمار ارائه به سازمانهای بیمه گر می شود که حاوی اطلاعات متعددی برای سازمان ها و مراکز مربوطه است. طی پیمودن این چرخه، اطلاعات به تناسب نیاز سازمان ها و مراکز از نسخه است اج شده یا به آن اضافه می شود. به این ترتیب سازمان های بیمه گر می توانند ارتباطی برای تبادل اطلاعات در فرمتی مشخص داشته باشند. این فرمت و سند مش ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 3- برخی از داروسازها دارای چندین داروخانه می باشند و برای ارسال نس ها نیاز به درج و یکپارچه سازی فروش چند داروخانه خود دارند. در سايت عملیاتی با عنوان یکپارچه سازی برای آنها در نظر گرفته شده است که نس داروخانه های مختلف را که upload کرده اند برای آنها یکپارچه می کند. ...

مشاهده متن کامل ...
عملکردهای سایت نس یار
درخواست حذف اطلاعات
عملکردهای سايت نس یار 3- برخی از داروسازها دارای چندین داروخانه می باشند و برای ارسال نس ها نیاز به درج و یکپارچه سازی فروش چند داروخانه خود دارند. در سايت عملیاتی با عنوان یکپارچه سازی برای آنها در نظر گرفته شده است که نس داروخانه های مختلف را که upload کرده اند برای آنها یکپارچه می کند. ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
هیچوقت نمیبخشمت فایل اتوکد آبجکت میز بیلیارد همراه با ابعاد و اندازه ها کتاب الکترونیکی آموزش گام به گام envi 5 3 goty edition مقاله مشخصات فنی و بهای چیلرهای آبی تراکمی یک کمپرسوره محصول شرکت ساراول درک و دریافت از شعر ایستاده ام ایستادهای ایستاده ایم جنگلیم تن به صندلی شدن نداده ایم نمونه سوالات پایانی پایه ی پنجم ابت پاسخ طرح پژوهش تفکر وسبک زندگی هفتم صفحه 24 25 عنوان یا پرسش پزوهش فهرست قیمت چاپ آگهی در رو مه ایران اینده رسانه ای چ مزایا و چالش هایی خواهد داشت معنی شعر بنام انکه جان را فکرت اموخت ششم دبستان list دلیل تلخ شدن سالاد ماکارونی متن فارسی و انگلیسی در مورد سیاره ها آبنمای emaux در صحنه غدیر خم search انشا قطره بارانی هستید که از ابری چکیده اید باتوجه به نکات نیسان altima میراث پنج نسل 5 6 میلیون فروخته شده است حل فعالیت صفحه ی 44 امادگی دفاعی نهم حل تمرین کتاب مدار الکتریکی هنرستان برترین عبادت منتظران سرباری تومولوسها کاهش وزن فقط در یکماه تحقیق در مورد صنایع مواد غذایی داستان کوتاهی از زبان خط فارسی که در آن از کلمات متضاد استفاده شده باشد رسانه های ایرانی و جنگ اقناع مخاطب در خاک شهید م ع حرم محمد حسن خلیلی ید و فروش فویل آلومینیوم نورد معنی و ی شعر شوق مهدی ادبیات پایه هشتم مسابقات دانهیل شجره نامه طایفه دهمرده
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی مطالب و اخبار سایت خلاصه به صورت اتوماتیک و در لحظه از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و با درج لینک مرجع نمایش داده میشود. در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر میباشد. ثبت درخواست حذف اطلاعات با کلیک بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ امکان پذیر میباشد.
Copyright © Kholase All Rights Reserved.