خلاصه جدیدترین بهترین اطلاعات، اخبار فارسی را به صورت لحظه ای در خلاصه بخوانید


یک بام دوهوا یا دادنامه های متعارض

مطالب مرتبط با یک بام دوهوا یا دادنامه های متعارض از بین آخــــرین و جدیدترین مطالب، بلاگها، مقالات و اخبار فارسی جستجو شده است.
اجرای حکم اعساز قبل از قطعیت دادنامه
درخواست حذف اطلاعات
منتشر شده در رو مه رسمى مورخه ١٣٩٦/٢/٩ شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴ سؤال ۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومً به یا #تعدیل_اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟ ۲ـ آیا رفع #ممنوع ال وجی موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم #اعسار منوط به قطعیت دادنامه می­باشد؟ ادامه مطلب ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه شماره686-695 دیوان عد اداری درباره عوارض تفکیک اراضی شهرداری ای مختلف
درخواست حذف اطلاعات
شهرداری و شورای ی شهر حقی بر وضع و اخذ عوارضی با عنوان « عوارض تفکیک اراضی »ندارند. این حکم از منطوق چندین دادنامه ابطالی هیأت عمومی دیوان عد اداری از جمله دادنامه اخیر هیأت مذکور که در تاریخ1395/9/16 صادر گردیده است،استنتاج می گردد: ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه دیوان عد در مورد تأیید تی بودن باشگاههای استقلال و پرسپولیس
درخواست حذف اطلاعات
هیأت تخصصی اقتصادی،مالی و اصناف دیوان عد اداری طی دادنامه شماره 120 مورخ 18/7/95شکایت دیوان محاسبات کشور، دائر بر ابطال مصوبه هیأت ان را که مفاد آن بر ابقاء مالکیت تی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دل دارد را خلاف قانون و یا خارج از اختیارات هیأت ان تشخیص نداد. دادنامه مذکور به قرار زیر است: ...

مشاهده متن کامل ...
انتقال قطعی آپارتمان – ناشی از اجرای دادنامه ا ام به تنظیم سند
درخواست حذف اطلاعات
اختصاصی از ژیکو انتقال قطعی آپارتمان – ناشی از اجرای دادنامه ا ام به تنظیم سند با و پر سرعت . انتقال قطعی آپارتمان – ناشی از اجرای دادنامه ا ام به تنظیم سند تعداد صفحات : یک صفحه با انتقال قطعی آپارتمان – ناشی از اجرای دادنامه ا ام به تنظیم سند ...

مشاهده متن کامل ...
رأی دیوان عد اداری در مورد رسیدگی دیوان عد به شکایات علیه شرکت هواپیمایی آسمان
درخواست حذف اطلاعات
دیوان عد اداری ،مرجعی است که به منظور رسیدگی به شکایات اشخاص خصوصی از تصمیمات و اقدامات مأمورین تی،دستگاههای تی،شرکتها و سازمانهای تی و سازمانهای عمومی غیر تی و شهرداریها؛ایجاد شده است. در مورد معیار تی یا خصوصی بودن شرکتها بایستی گفت هر چند قاعدتاً بر اساس اینکه سهام شرکتهای تجاری در مالکیت کدام یک از بخشهای خصوصی یا تی است،می توان به خصوصی یا تی بودن شرکت پی برد، با این حال آشفتگی های ایجاد شده در مورد انتقال سهام و مالکیت برخی شرکتهای تی،موجب صدور آراء متعارض از شعب دیوان عد اداری گردیده است. دادنامه شماره 491-492 هیآت عمومی دیوان عد اداری که بر اساس تی بودن شرکت هواپیمایی آسمان، بر ذیصلاح بودن دیوان عد اداری برای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه این شرکت صادر ...

مشاهده متن کامل ...
رهیافت های متعارض در سیاست خارجی روسیه
درخواست حذف اطلاعات
احمد رشیدی، مازندران سیاست خارجی روسیه در ارتباط با مسایل مختلف به صورت معمول با پیچیدگی، ابهام و تعارض همراه بوده است. این واقعیت دست کم در تاریخ روابط ایران و روسیه به شکل قابل ملاحظه ای محسوس بوده است، تا جایی که برای شهروندان و نخبگان ایرانی، چهرۀ روسیه را به عنوان شریکی غیرقابل اعتماد به تصویر کشیده است. باتوجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار د ی پاسخگویی به این پرسش محوری است که سرمنشأ پیچیدگی­ها و تعارض­های موجود در سیاست خارجی روسیه کجا است؟ فرضیۀ نوشتار این است که تعارض در سیاست خارجی روسیه نتیجۀ وجود جریان های متعارض فکری و فرهنگی در جامعۀ روسیه است؛ تعارض­هایی که در سطح احزاب و گروه های متعارض و شبکه­های حامی رقیب ظاهر شده و به بازتولید رهیافت­ها ...

مشاهده متن کامل ...
وک دعاوی تعزیرات حکومتی در دیوان عد اداری
درخواست حذف اطلاعات
آراء صادره از تعزیرات حکومتی مانند سایر آراء و تصمیمات کمیسیونها و هیأتهای اداری و تی قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. در این زمینه شعب رسیدگی کننده به اعتراض محکوم علیه دادنامه تعزیرات حکومتی با رسیدگی شکلی فرآیند رسیدگی و مفاد دادنامه صادره از شعبه صادر کننده رأی اداره تعزیرات حکومتی را مورد ممیزی قرار می دهد. ذیلاً سه نمونه دادنامه صادره راجع به آراء تعزیرات حکومتی درج می گردد: ...

مشاهده متن کامل ...
ابلاغ دادنامه به یا اصیل به انتخاب دادکاه نیست
درخواست حذف اطلاعات
نظریه شماره ۸۲۰۲/۷ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵ «ابلاغ دادنامه به اصیل یا به انتخاب دادگاه نیست. بلکه، بر حسب اینکه مورد مشمول کدام یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی باشد، ابلاغ هم براساس همان مقرره به عمل می آید.» ادامه مطلب ...

مشاهده متن کامل ...
وک دعاوی تعزیرات حکومتی در دیوان عد اداری
درخواست حذف اطلاعات
آراء صادره از تعزیرات حکومتی مانند سایر آراء و تصمیمات کمیسیونها و هیأتهای اداری و تی قابل اعتراض در دیوان عد اداری است. در این زمینه شعب رسیدگی کننده به اعتراض محکوم علیه دادنامه تعزیرات حکومتی با رسیدگی شکلی فرآیند رسیدگی و مفاد دادنامه صادره از شعبه صادر کننده رأی اداره تعزیرات حکومتی را مورد ممیزی قرار می دهند. ذیلاً سه نمونه دادنامه صادره راجع به آراء تعزیرات حکومتی درج می گردد: ...

مشاهده متن کامل ...
رأی دیوان عد اداری به شماره425مورخ1395/7/6 درباره عوارض پیمانکاری
درخواست حذف اطلاعات
برابر دادنامه ابطالی اخیر دیوان عد اداری به شماره425مورخ6/7/1395 وضع هر گونه عوارض بر فعالیتهای پیمانکاری به جهت اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض خدمات معین شده و پیمانکاری نیز در شمار فعالیتهای خدماتی است،غیر قانونی اعلام شده است.دادنامه موصوف به شرح آتی است: تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۵ کلاسه پرونده: ۳۲۷/۹۵ موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای ی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ گردش کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای ی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام ...

مشاهده متن کامل ...
صدور۸۰۰۰ دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی
درخواست حذف اطلاعات
مدیر امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری از صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی از سوی دیوان عد اداری طی سال های 86 تا 93 خبر داد و گفت: عمده این شکایات مربوط به عدم افزایش حقوق بازنشستگان همپای نرخ تورم است. ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه وحدت رویه شماره 429 مورخ 1395/7/6 دیوان عد اداری کشور در مورد ماده 79
درخواست حذف اطلاعات
بر اساس دادنامه وحدت رویه شماره 429 مورخ 6/7/1395 هیأت عمومی دیوان عد اداری کشور:که در پی تعارض مفاد آراء متعددی از شعب دیوان عد ،صادر گردیده است؛اعمال ماده79 قانون دیوان عد اداری از طرف رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عد اداری نسبت با آرایی که قبل از صدور آراء وحدت رویه صادر می شوند،بلامانع است. دادنامه مورد بحث به قرار زیر است: ...

مشاهده متن کامل ...
کاری قوه قضائیه
درخواست حذف اطلاعات
تناقض : اگر ملک در تصرف من بوده مالک نباید با سه دادنامه قطعی محکوم به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه می شد. چون ملک در تصرف من نبوده به موجب همان سه دادنامه قطعی من نباید با احکام شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت اجرت المثل می شدم . این لجن کاری را کی پاسخگو است ؟ در کشور جهان سوم عقب مانده در هرج و مرج کامل این اتفاقات امری عادی است . حسن دینبلی بنیانگذار هندسه مدرن درجهان ...

مشاهده متن کامل ...
ابطال علامت تجاری توسط دادگاه
درخواست حذف اطلاعات
رای دادگاه تجدید نظر آقای پ.خ. با وک آقای الف.الف. به طرفیت:1- شرکت الف. . . . و 2- آقای ع.ج. هردو با وک آقای الف.ک. و 3- اداره مالکیت صنعتی نسبت به دادنامه شماره 946-9/10/91 شع به سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته های صدور حکم مبنی بر ابطال علائم تجارتی به [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

مشاهده متن کامل ...
حکم شلاق کارگران معدن بافق لغو شد
درخواست حذف اطلاعات
«حکم دادگاه ٧ نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد ابلاغ شد. در دادنامه صادره بدوی، حکم صادره، ٧ ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود که برای مدت ٥ سال تعلیق شده بود اما در دادنامه تجدید نظر مدت تعلیق... ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه شماره 559 مورخ 25/8/1395 دیوان عد اداری
درخواست حذف اطلاعات
ابطال بخشنامه های مربوط به مجوز برقراری فوق العاده سختی کار کارگزاران امر رسیدگی تخلفات اداری، برخی مشاغل سازمان های استانی جهاد کشاورزی و برخی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دادنامه شماره 559 مورخ 25/8/1395 دیوان عد اداری) ...

مشاهده متن کامل ...
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عد اداری
درخواست حذف اطلاعات
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عد اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ با موضوع موطف بودن ِ ت به پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداری اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی زاهدی فرد موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عد اداری گردش کار: آقای محمدعلی زاهدی فرد به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۲۵۷۴/۲۱۱/۹۰۰۰ اعلام کرده است: ریاست محترم دیوان عد اداری سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب محمدعلی زاهدی شاکی دادنامه شماره ۰۹۸۳ـ ۹۰۰ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۵دیوان عد اداری در خصوص خواسته اینجانب مبنی ب ...

مشاهده متن کامل ...
رأی شماره 428 مورخ 1395/7/6 دیوان عد اداری در مورد عوارض ارزش افزوده تجاری
درخواست حذف اطلاعات
بر اساس دادنامه ابطالی شماره 428 مورخ 6/7/1395هیأت عمومی دیوان عد اداری؛قسمتی از تعرفه عوارض مصوب شورای ی شهر گز برخوار(از توابع استان اصفهان)راجع به وضع عوارض ارزش افزوده تجاری-کارگاهی به شرح زیر ابطال گردید: تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۷/۶ شماره دادنامه: ۴۲۸ کلاسه پرونده: ۱۵۰/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای ی شهر گز برخوار ...

مشاهده متن کامل ...
حکم شلاق کارگران معدن بافق لغو شد
درخواست حذف اطلاعات
«حکم دادگاه ٧ نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد ابلاغ شد. در دادنامه صادره بدوی، حکم صادره، ٧ ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود که برای مدت ٥ سال تعلیق شده بود اما در دادنامه تجدید نظر مدت تعلیق به سه سال تقلیل یافته و ٣٠ ضربه شلاق به یک میلیون تومان جریمه نقدی برای هر کدام از هفت نفر تبدیل شده است.» ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه شماره697-798دیوان عد اداری در مورد عوارض تفکیک اراضی شهرداری بازرگان
درخواست حذف اطلاعات
در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری،ضوابط و شرایط سلب مالکیت از مالکین اراضی که درصدد تفکیک ملک خود بر می آیند معین شده است. با این حال شهرداری شهر بازرگان از توابع استان آذربایجان غربی بر اساس مصوبه شورای ی شهر یاد شده قلمرو این حکم را به نفع شهرداری توسعه داده است. و در نهایت مصوبه مورد نظر طی دادنامه شماره بالا در تاریخ1395/9/16 از سوی هیأت عمومی دیوان عد اداری به شرحی که ذیلاً آمده است؛ابطال گردید: ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه شماره 520 دیوان عد اداری درباره شکایت از مصوبات آزاد
درخواست حذف اطلاعات
آزاد ی را نمی توان مشمول و مصداق «دستگاه اجرایی»،»«نهاد تی» و یا حتی «موسسه عمومی غیر تی» قرار داد.و بر اساس همین مقدمه نمی توان به صلاحیت دیوان عد اداری برای رسیدگی به شکایات مطروحه از مصوبات مقامات و مسوولین این نظر داد. هیأت عمومی دیوان عد اداری،اخیراً در این مورد دادنامه ای صاددر نموده که به قرار زیر است: ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه شماره676دیوان عد اداری درباره مصوبه کمیسیون ماده پنج گرگان - تفاوت تصمیم
درخواست حذف اطلاعات
دیوان عد اداری مرجعی است که به شکایات کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی صرف نظر از ذینفع بودن یا نبودن آنها،از مصوبات تی رسیدگی می نماید. اما برای اینکه هیأت عمومی دیوان عد اداری به ماهیت شکایت رسیدگی نماید،متن شکایت بایستی از نظر فنی به درستی تنظیم شده باشد. در دادنامه شماره 676 مورخ95/9/16 هیأت یاد شده بدین استدلال که به اقدام برای ت یب مسجد اعتراض شده است و رسیدگی به چنین موضوعی خارج از صلاحیت هیأت عمومی دیوان می باشد از رسیدگی به شکایت خودداری نموده است. بنابراین شناسایی صلاحیت شعب دیوان عد اداری و تمیز چنین صلاحیتی و تفکیک نمودن آن از صلاحیتهای ویژه هیأت عمومی دیوان عد اداری از مقدمات شکلی اقامه دعوی در دیوان عد اداری است. دادنامه مورد اشاره به قرار زیر می باشد: ...

مشاهده متن کامل ...
رأی وحدت رویه شماره ۵۱۹ هیأت عمومی دیوان عد اداری مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱
درخواست حذف اطلاعات
با موضوع موظف بودن ِ ت به پرداخت ۲ درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی تاریخ دادنامه: ۱۱/۸/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۱۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداری اعلام کننده تعارض: آقای محمدعلی زاهدی فرد موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۱۵، ۱۶ و ۱۷ دیوان عد اداری ...

مشاهده متن کامل ...
وک حرفه ای....
درخواست حذف اطلاعات
در این پرونده وک متهم را در مرحله ای پذیرفتم که تحقیقات کامل شده و آ ین جلسه دادگاه هم تشکیل گردیده بود بعد از اعلام ورود دادگاه کیفری استان مبادرت به صدور رای مبنی بر محکومیت موکل به قصاص نمود و نوع قتل را عمدی تشخیص داد.اعتقاد من بر این بود که صرفنظر از اینکه چه ی قاتل است، نوع قتل نیز غیرعمدی است.در ادامه تصاویر مربوط به دادنامه اولیه ، لایحه دفاعیه خطاب به دیوانعالی کشور و دادنامه صادره از دیوانعالی آورده شده است.دادگاه بدوی بعد از انجام تحقیقات موردنظر دیوان مجددا حکم بر قصاص نفس صادر نمود و هم اکنون در مرحله فرجام خواهی است.... ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه شماره539-545 دیوان عد درباره اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری
درخواست حذف اطلاعات
شهرداری و شورای شهر،در موضوع تعیین عوارض دارای اختیار مطلق و بلاقید نمی باشند.دیوان عد اداری با صدور آرای ابطالی بر نحوه قاعده گذاری شوراهای ی ا نظارت موثری می نماید. دادنامه شماره 539-545 هیأت عمومی دیوان عد اداری که در پی اعمال ماده 92 دیوان عد اداری صادر شده است نمونه ای از این نظارت در موضوع عوارض نقل و انتقال املاک است که ذیلاً درج می گردد: ...

مشاهده متن کامل ...
ابطال بخشنامه های مربوط به مجوز برقراری فوق العاده سختی کار کارگزاران امر رسیدگی
درخواست حذف اطلاعات
ابطال بخشنامه های مربوط به مجوز برقراری فوق العاده سختی کار کارگزاران امر رسیدگی تخلفات اداری، برخی مشاغل سازمان های استانی جهاد کشاورزی و برخی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دادنامه شماره 559 مورخ 25/8/1395 دیوان عد اداری) تاریخ: 22 آذر 1395 کلاسه پرونده: 95/108 شماره دادنامه: 559 موضوع رأی: ابطال بخشنامه های شماره 9557/92/220- 14/5/1392 و 7916/92/220-26/4/1392 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بخشنامه شماره 16139/92/230-2/9/1392 معاون حقوقی ، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ تصویب شاکی: دیوان محاسبات کشور شماره دادنامه: 559 تاریخ دادنامه: 25/8/1395 کلاسه پرونده: 95/108 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اد ...

مشاهده متن کامل ...
واکنش اقتصاد به توقیف اموال بانک مرکزی
درخواست حذف اطلاعات
طیب نیا گفت: اقدام در بلوکه اموالی که در حوزه اقتدار آن کشور نیست، متعارض با حقوق بین الملل است. ...

مشاهده متن کامل ...
دادنامه شماره699-704 دیوان عد اداری درباره عوارض تغییر کاربری شهرداری
درخواست حذف اطلاعات
شهرداری ای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهرجدید هشتگرد در اجرای مصوبات شورای ی آن ا مبادرت به اخذ عوارضی تحت عنوان « عوارض تغییر کاربری » از اشخاص حقیقی و حقوقی نموده اند که بواسطه سابقه قبلی ابطال چنین مصوباتی در دیوان عد اداری؛در اجرای ماده 92 قانون دیوان عد اداری و در پی شکایت چندین نفر از این مصوبات،مجدداً به شرح دادنامه ابطالی شماره 699-704مورخ1395/9/16که ذیلاً درج می گردد؛بر ابطال چنین مصوباتی نظر داده شده است: ...

مشاهده متن کامل ...
الگوی تقابل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در منازعات داخلی و عراق (2015-2011)
درخواست حذف اطلاعات
سید نیاکویی، علی اصغر ستوده منازعات داخلی و عراق پس از بیداری عربی، الگوی جدیدی از کشمکش و تقابل های منطقه ای را به وجود آورده است. این کشمکش ها را می توان در چارچوب تقابل ائتلاف منطقه ای ایران، ت ، حزب الله لبنان و ت عراق در تقابل با ائتلاف منطقه ای ترکیه، عربستان سعودی و سایر ت های عربی که با اه مشترک در منطقه پیوند خورده است، بررسی کرد. در کنار این دو ائتلاف، باید به کردها به مثابه بازیگر غیر تی پراهمیت و همچنین دو بازیگر فرامنطقه ای و روسیه در پویش های امنیتی اشاره کرد. آنچه قابل توجه است، اه متعارض ائتلاف ها و بازیگران درگیر در این پویش های امنیتی است که می تواند از یک الگوی کلان امنیتی تأثی ذیر باشد. این پرسش اساسی قابل طرح است که چه الگویی می تواند اه متعار ...

مشاهده متن کامل ...
حقوق مالکین اراضی و املاک واقع در مسیر خطوط انتقال برق
درخواست حذف اطلاعات
بسیاری از دادگاهها بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق ایران،دعوی مالکین اراضی و املاکی را که در اثر اجرای طرح عمرانی شرکتهای برق منطقه ای،بهره برداری از ملک آنها با سختی و یا عملاً متعذر گردیده است،رد می نمایند. با این حال همانطوریکه در دادنامه های ذیل آمده است در پرونده مربوط به این آراء،به علت اینکه اقدام اداره برق، موجب سلب امکان استفاده متعارف از املاک و اراضی واقع در مسیر خطوط انتقال برق فشار قوی گردیده است،دادگاهها قائل به حقانیت مالکین املاک و اراضی مورد نظر به دریافت بهای املاک هستند.دادنامه های مورد اشاره به قرار ذیل می باشند: ...

مشاهده متن کامل ...
اتهام ت یب و تصرف عدوانی
درخواست حذف اطلاعات
اتهام ت یب و تصرف عدوانی رای دادگاه : در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ش. ..... نسبت به دادنامه شماره 1355 – 15/11/83 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن نامبرده از جهت اتهام ت یب به شش ماه حبس و از حیث اتهام دیگرش بعه تصرف عدوانی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رفع تصرف و اعاده رفع به ح اولیه محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده و بررسی مفاد لایحه اعتراضیه و مدلول دادنامه و نظر به اینکه حسب جامع اوراق پرونده و ملاحظه مدارک ابرازی بین طرفین رابطه استیجاری برقرار بوده و تجدیدنظر خوانده مستاجر و مالک منافع و سرقفلی مغازه تجدیدنظر خواه که مالک و موجر می باشد و ت یب اعلامی در ملک خود تجدیدنظر خواه و خارج از محدوده مورد اجاره واقع گردیده وانگهی عمل ارتک متهم واحد است ...

مشاهده متن کامل ...
سامانه تناد چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
سامانه تناد چیست؟ سامانه تناد چیست؟ به گزارش خبرگزاری میزان، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی از سامانه ای تحت عنوان تناد نام برد. وی اظهار داشت: در حال حاضر معاونت منابع انسانی برخی از رویه های قضایی را چاپ و در اختیار افراد قرار داده اند و بانک آرای قضایی در اختیار حقوقدانان قرار داده شده با مکانیزمی که بتوانند یک رای را رسیدگی کنند که آیا نقصی دارد یا خیر و سپس نظر خود را اعلام کنند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات سامانه ای را طراحی کرده است به این ترتیب تقریباً عمده آرا در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد تا بتوانند رای را نقادی کنند و به اصلاح آرا در دستگاه قضا کمک کنند. تناد یا سامانه تحلیل و ن ...

مشاهده متن کامل ...
سامانه تناد چیست؟
درخواست حذف اطلاعات
سامانه تناد چیست؟ سامانه تناد چیست؟ به گزارش خبرگزاری میزان، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی از سامانه ای تحت عنوان تناد نام برد. وی اظهار داشت: در حال حاضر معاونت منابع انسانی برخی از رویه های قضایی را چاپ و در اختیار افراد قرار داده اند و بانک آرای قضایی در اختیار حقوقدانان قرار داده شده با مکانیزمی که بتوانند یک رای را رسیدگی کنند که آیا نقصی دارد یا خیر و سپس نظر خود را اعلام کنند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات سامانه ای را طراحی کرده است به این ترتیب تقریباً عمده آرا در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد تا بتوانند رای را نقادی کنند و به اصلاح آرا در دستگاه قضا کمک کنند. تناد یا سامانه تحلیل و ن ...

مشاهده متن کامل ...
ت مکلف به تأمین بار مالی حکم مربوط به بازنشستگی فرزندان شهید در قانون می باشد و
درخواست حذف اطلاعات
ت مکلف به تأمین بار مالی احکام مربوط به بازنشستگی فرزندان شهید در قانون برنامه پنجم توسعه می باشد و عدم تأمین بار مالی نافی حق فرزندان شهید نیست (دادنامه شماره 861 مورخ 28/10/1395 هیأت عمومی دیوان عد اداری) تاریخ: 28 دی 1395 کلاسه پرونده: 94/1183 شماره دادنامه: 861 موضوع رأی: ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی اسان رضوی (شعبه تربت حیدریه) تاریخ دادنامه: 28/10/1395 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداری شاکی: آقای یوسف خفاجیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی اسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه) [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

مشاهده متن کامل ...
آخرین عناوین جستجو شده
www reserch zanjanedu ir فایل تجزیه و تحلیل سیستم کتاب فروشی آنلاین پروژه پایانی ی نرم افزار یوزرنیم و پسورد نود 32 97 8 عشقم تولدم را تبریک نگفت واردات سیب زمینی گوجه فرنگی بزه وهندوانه به عراق آموزش کار با نرم افزار تسکولو فارسی آموزش لغات تافل the mansion مالیات و فقر و نابرابری و بیکاری ید و فروش چادر نه مخصوص محرم داستان کوتاهی از زبان خط فارسی که در آن از کلمات متضاد استفاده شده باشد تخلفات رسانه 16 ترکیب شفابخش با عسل طبیعی بهینه سازی در تبریز طراحی سایت در تبریز زگیل در دوران حاملگی را چگونه درمان کنیم متاپلازی در پاپ اسمیر خطرناکه ظرف غذاخوری قاشق و چنگال کودک حفاظ اکاردیونی جوغن خط دار tokyo ghoul2015 کرم واژینال دالاواگ و طرز استفاذه درب ضد سرقت نیمه لو انشای ذهنی در مورد گل سرخ federal spending آموزش ساخت ربات در تلگرام بدون نیاز به برنامه نویسی شدنش می ارزد شدنش می ارزد رسوا شدنش این آهنگ با من چکار کرد spca florida پاووینت اسلاید علوم مبحث پاووینت علوم انشا عینی و ذهنی درباره کلاغ
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This
تمامی مطالب و اخبار سایت خلاصه به صورت اتوماتیک و در لحظه از بلاگها و وب ســــایتهای ایرانی دریافت میگردند و با درج لینک مرجع نمایش داده میشود. در صورت انتشار هر گونه محتوی خلاف قوانین ایران، مسولیت آن بر عهده منبع خبر میباشد. ثبت درخواست حذف اطلاعات با کلیک بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ امکان پذیر میباشد.
Copyright © Kholase All Rights Reserved.